Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

NIEMCY | Dla kogo zwrot podatku?

NIEMCY | Dla kogo zwrot podatku?

 

O rozliczeniu podatku z Niemiec rozmawiamy z Pawłem Jackowskim, doradcą podatkowym w kancelarii doradztwa podatkowego Europejskie Centrum Podatkowe Sp. z o.o. we Wrocławiu.Porozmawiajmy o zwrocie podatku z Niemiec. Kto może się o niego ubiegać?

Przy tak zadanym pytaniu każdy, kto osiągał dochody w Niemczech, np. z pracy. Niemniej istotną kwestią jest u kogo może wystąpić ewentualna nadpłata podatku oraz które osoby mają obowiązek rozliczyć dochody w niemieckim urzędzie skarbowym.

 

To kto może liczyć na zwrot nadpłaty?

Będą to głównie osoby, które osiągały dochody z pracy, a których pobyt w Niemczech był dłuższy niż pół roku oraz takie, których zagraniczne (np. polskie) dochody nie przekroczyły kwoty 4.002 euro rocznie. Osoby te będą mogły zostać opodatkowane na zasadach przewidzianych dla tak zwanych rezydentów podatkowych, czyli na tych samych zasadach, co Niemcy, tzn. będą zasadniczo miały prawo do ulg podatkowych, wspólnego rozliczenia z małżonkiem, itp.

 

A pozostałe osoby?

Pozostałe osoby podlegają w Niemczech tak zwanemu ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tracą przy tym prawo do ulg i rozliczenia wspólnego. Ich dochody w Niemczech podlegają wówczas opodatkowaniu stawką ryczałtową lub według specjalnej skali podatkowej, w zależności od źródła przychodów. Rozliczenie roczne może być dla takich osób mało korzystne. Niemniej jednak, faktyczne ryzyko niekorzystnej decyzji podatkowej jest niewielkie, ponieważ osoby te mają prawo wycofać wniosek o rozliczenie roczne.

 

Oznacza to, że wcale nie muszą się rozliczać?

Dokładnie tak, rozliczenie roczne jest obowiązkowe wyłącznie dla osób, które posiadają w Niemczech miejsce zamieszkania lub przebywały w Niemczech ponad pół roku. Dodatkowo rozliczenie jest obowiązkowe dla osób prowadzących w RFN działalność gospodarczą, z pewnymi wyjątkami przewidzianymi dla przedsiębiorców prowadzących działalność w sposób transgraniczny.

 

A czym jest działalność transgraniczna?

Jest to działalność wykonywana w Niemczech przez zagranicznego przedsiębiorcę. W taki sposób może działać np. zarejestrowana w Polsce jednoosobowa firma budowlana, która wykonuje prace budowlane w Niemczech, np. dla innej firmy.

 

Jak w praktyce wygląda rozliczenie roczne przed niemieckim urzędem? Jest na to jakiś termin?

W praktyce należy złożyć zeznanie do właściwego niemieckiego urzędu skarbowego oraz na odpowiednim formularzu (zwykle ESt 1A) wraz z załącznikami (Anlagen). W oparciu o deklarację oraz dodatkowe informacje zebrane przez urząd w trakcie postępowania wydana zostanie decyzja, która ustala wysokość należnego podatku rocznego. Taka decyzja może stwierdzać nadpłatę, jeżeli roczny podatek jest niższy niż podatek potrącony z wynagrodzenia pracownika. Zasadniczo zeznanie należy złożyć w terminie do 31 maja roku następnego. Jeżeli podatnik korzysta z pomocy doradcy podatkowego, termin ten wydłuża się do końca roku.

 

Czy sporządzenie zeznania jest trudne?

Tak. Osoby, które nie znają przynajmniej podstaw niemieckiego prawa podatkowego, a dodatkowo słabo znają niemiecki nie powinny rozliczać się samodzielnie. Rozsądniejszym jest zlecić sporządzenie zeznania doradcy podatkowemu. Należy przy tym uważać na pseudo doradców, których jest wielu.

Dziękuję.

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!