Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Niemcy — co się dzieje z aktualnymi umowami po śmierci? 

Niemcy — co się dzieje z aktualnymi umowami po śmierci? 

Temat, być może nieprzyjemny, ale niezwykle ważny. Świadomość obowiązków, jakie spoczywają na spadkobiercach, może oszczędzić wielu nieprzyjemności w przyszłości. 

W Niemczech § 1922 BGB stanowi o tym, że wszelkie aktywa po śmierci danej osoby, przechodzą na jego spadkobiercę. Zgodnie z tym możemy traktować ich jako prawnych następców osoby zmarłej. Większość obowiązków oraz praw wynikających z zawartych umów za życia, przejdzie na osobę otrzymującą spadek. Są jednak umowy, których nie dotyczy ta zasada. 

 

Co dzieje się z ubezpieczeniem po śmierci w Niemczech? 

Tutaj znów, wszystko zależy od rodzaju ubezpieczenia, o jakim mówimy. Istnieją ubezpieczenia, których ważność kończy się wraz ze śmiercią ubezpieczonego, ale istnieją wyjątki. 

 

Ubezpieczenie na życie w Niemczech, a śmierć ubezpieczonego

 To ubezpieczenie kończy się wraz z wypłatą beneficjentowi lub po prostu spadkobiercy sumy ubezpieczenia. 

 

Ubezpieczenie nieruchomości w Niemczech, a śmierć ubezpieczonego 

W tym przypadku wszystko zależy od tego, czy spadkobierca przyjmuje nieruchomość, która była ubezpieczona. Jeżeli tak, ubezpieczenie dalej zostaje w mocy. Jeżeli nie — wygasa. 

 

Niemieckie ubezpieczenie zdrowotne, a śmierć ubezpieczonego 

Ten rodzaj ubezpieczenia w Niemczech po prostu wygasa po śmierci ubezpieczonego. Może się jednak zdarzyć, że rodzina ubezpieczonego była podpięta pod jego ubezpieczenie. W takiej sytuacji osoby dodatkowo ubezpieczone będą mogły kontynuować ubezpieczenie, jednak muszą o tym poinformować ubezpieczyciela maksymalnie do dwóch miesięcy od śmierci głównego ubezpieczonego.

 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w Niemczech, a śmierć ubezpieczonego 

W tym przypadku również ubezpieczenie wygasa w chwili śmierci ubezpieczonego. Może się jednak zdarzyć tak, że śmierć była wynikiem wypadku. W takiej sytuacji ubezpieczenie wygasa po wypłaceniu sumy ubezpieczenia. 

 

Umowa o prace w Niemczech, a śmierć pracownika

Jest to kolejny przykład umowy, która nie przechodzi na spadkobierców. Oczywistością jest, że spadkobierca nie może wykonywać pracy po zmarłym pracowniku. Umowa wygasa wraz ze śmiercią pracownika. 

 

Inne umowy 

Generalnie, większość umów takich jak prenumeraty, umowy na abonament, spłata sprzętu…będą umowami, które przechodzą na spadkobierców. W większości przypadków spadkobiercy muszą zadbać o to, aby wszystko zostało spłacone lub rozwiązane w odpowiednim czasie. 

 

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!