Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Kwota wolna od podatku w Holandii, Niemczech i innych krajach - ile wynosi?


Kwota wolna od podatku to wysokość dochodu, od której nie trzeba odprowadzać podatku. Obowiązuje w Polsce i Europie, choć w różnych państwach jej wysokość jest inna. Co to jest kwota wolna od podatku i ile wynosi? Jak działa kwota wolna od podatku w Holandii, Niemczech oraz innych krajach Europy?

Co to jest kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku jest ustalana ustawowo i systematycznie rośnie, osiągając w 2019 roku poziom 8 000 zł. Oznacza wysokość dochodu, od której nie ma obowiązku odprowadzania podatku. Dotyczy wyłącznie podatników, którzy rozliczają przychody opodatkowane według skali, w oparciu o PIT-37 lub PIT-36. To znaczy, że przychody opodatkowane ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), liniowo (PIT-36L), ze zbycia nieruchomości (PIT-39) lub z kapitałów pieniężnych (PIT-38) nie uprawniają do skorzystania z tej kwoty. Nie dają do niej także prawa dochody zwolnione z opodatkowania bądź rozliczane ryczałtem, np. umowy o wykonanie utworu, o dzieło, typu zlecenie oraz inne rodzaje umów rozliczane jako działalność wykonywana osobiście, jeżeli suma należności takich umów nie przekracza 200 zł.

Ile wynosi kwota wolna od podatku w Holandii?

W różnych krajach europejskich inna jest kwota wolna od podatku. Holandia w 2020 roku przewiduje 2 progi podatkowe (wcześniej były 3), które przedstawiają się następująco:

- I próg - do 68 507 euro ze stawką 37,05%;

- II próg - powyżej 68 507 euro ze stawką 49,5%.

Dotychczas kwoty wolne od podatku wynosiły do 2 103 euro w pierwszym progu, 1366 euro w drugim oraz 1 366 euro w trzecim. W 2020 roku prawdopodobnie będą one inne.

Ile wynosi kwota wolna od podatku w Niemczech?

A jak przedstawia się w innych krajach kwota wolna od podatku? Niemcy, podobnie jak Holendrzy, mają jedne z najwyższych podatków w Europie, ale równocześnie całkiem wysokie kwoty wolne od podatku. Steuerfreibetrag w 2020 roku wzrósł o 240 euro i wynosi aktualnie 9 408 euro brutto dla osoby samotnej, z kolei w przypadku małżeństw kwota ta wzrosła o 480 euro i obecnie wynosi 18816 euro. Suma ta jest traktowana u naszych zachodnich sąsiadów jako socjalne minimum dla obywatela, do którego wysokości państwo nie nakłada podatków.

Ile wynosi kwota wolna od podatku w Anglii?

Interesująco przedstawia się również brytyjska kwota wolna od podatku. Anglia w roku podatkowym 2020/2021 określiła Personal Allowance na sumę 12 500 funtów, co wynosi 1 042 funty miesięcznie i 240 funtów tygodniowo. Kwota ta nie zmieniła się względem roku ubiegłego, co stanowi sytuację wyjątkową. W ostatnich latach bowiem suma ta zmieniała się regularnie. Na przykład, w 2010 roku wynosiła ok. 6 500 funtów. Na uwagę zasługują też prognozy ekonomistów względem wysokości przyszłorocznej kwoty wolnej od podatku oraz sum w następnych latach. Szacuje się, że w roku podatkowym 2021/2022 kwota wolna od podatku UK wyniesie ok. 12 760 funtów.

Ile wynosi kwota wolna od podatku w Belgii?

Ile wynosi belgijska kwota wolna od podatku? Belgia zapewnia kwotę wolną od podatku w wysokości 8 860 euro. W wyniku różnych sytuacji, np. rodzinnych, może ona zostać zwiększona. Na przykład, osoby wychowujące dzieci zyskują kwotę wolną od podatku wyższą niż 8 860 euro. Suma zależy od liczby posiadanych dzieci. Ponadto, jeżeli podatnik ma na swoim utrzymaniu również inne osoby z rodziny (rodziców albo rodzeństwo w wieku powyżej 65 lat), to również zyskuje wyższą kwotę wolną od podatku.

Jak działa kwota wolna od podatku?

Jak już wspomniano wcześniej, kwota wolna od podatku to wysokość dochodu, od której nie trzeba odprowadzać podatku. To oznacza, że pracownicy, których dochód w danym roku podatkowym był niższy niż 8 000 zł, nie muszą odprowadzać od niego podatku. Osoby zarabiające więcej, muszą natomiast zapłacić podatek 17% lub 32% (w zależności od progu podatkowego), obniżony o kwotę zmniejszającą podatek. W ich przypadku występuje tzw. degresywna kwota wolna od podatku. Czy trzeba składać PIT, gdy dochód wynosi mniej niż 8 000 zł? Tak, należy wiedzieć, że nawet jeśli suma ta nie została w danym roku przekroczona, to podatnik nadal jest zobowiązany do złożenia deklaracji.

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!