Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Kto może zawodowo rozliczać i odzyskiwać podatki?

Kto może zawodowo rozliczać i odzyskiwać podatki?

Wykonywanie niektórych zawodów zastrzeżone jest wyłącznie dla określonych osób. Dotyczy to np. lekarzy, adwokatów, radców prawnych ale również doradców podatkowych. Tracąc zdrowie udajemy się do lekarza, a unikamy znachorów. Dlaczego zatem wiele osób powierza swoje sprawy podatkowe osobom nie posiadających uprawnień do świadczenia pomocy w tym zakresie?

 

Osoby osiągające dochody są podatnikami i ciążą na nich obowiązki podatkowe. Obowiązki podatkowe mogą powstać w kraju lub za granicą. Pomoc przy wywiązywaniu się z tych obowiązków, polegająca również na sporządzaniu deklaracji podatkowych, w tym wniosków o zwrot podatku jest doradztwem podatkowym, a jej zawodowe świadczenie zastrzeżone jest dla określonych grup zawodowych, głównie doradców podatkowych (oraz adwokatów, radców prawnych i w ograniczonym zakresie księgowych oraz biegłych rewidentów).

 

Wykonywanie doradztwa podatkowego bez uprawnień jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny do 50.000 zł.

 

W kraju działa wiele firm rzekomo specjalizujących się w odzyskiwaniu podatków zapłaconych za granicą, które w istocie prowadzą działalność w szarej strefie doradztwa podatkowego. Działalność w szarej strefie oznacza działalność wykonywaną w sposób nielegalny. Niektóre kraje, takie jak np. Wielka Brytania czy Holandia nie regulują zawodu doradcy podatkowego. Oznacza to, że w tych krajach każdy może „doradzać” w sprawach podatkowych. Niemniej wykonywanie takiej działalności w Polsce (np. poprzez biuro) zawsze wymaga zezwolenia udzielanego przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

 

Nieuprawnione firmy często kuszą klientów niską ceną ale jednocześnie nie ponoszą kosztów szkoleń, składek członkowskich do samorządu doradców podatkowych i przede wszystkim obowiązkowego ubezpieczenia OC, które daje możliwość naprawienia przez ubezpieczyciela ewentualnej szkody wyrządzonej podatnikowi przez doradcę. Nieuczciwi „doradcy” często nie posiadają uprawnień do reprezentowania swoich klientów przed zagranicznymi urzędami skarbowymi, co może skutkować niekorzystnymi rozstrzygnięciami podatkowymi, np. odmową przeprowadzenia rozliczenia podatkowego lub uzyskaniem przez podatnika kwoty zwrotu podatku w wysokości niższej niż byłaby należna, gdyby rozliczenie przeprowadzone zostało rzetelnie.

 

Ponadto przedstawiciele szarej strefy, w przeciwieństwie do doradców podatkowych, nie są związani zasadami etyki zawodowej, nie mają obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej oraz nie podlegają nadzorowi samorządu, w wyniku czego wykonywana przez nich działalność nie podlega właściwemu nadzorowi.

 

Zatem czy warto ryzykować i przy okazji wspierać osoby łamiące prawo? Naszym zdaniem nie warto.

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!