Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Kary za nocleg w ciężarówce podczas 45-godzinnego odpoczynku

Kary za nocleg w ciężarówce podczas 45-godzinnego odpoczynku

W krajach Unii Europejskiej takich jak Francja, Belgia i Niemcy restrykcyjnie przestrzegane są przepisy zabraniające kierowcom spędzania odpoczynków trwających 45 godzin w kabinie cię­żarówki.

Podstawą prawną zabraniającą dłuższego odpoczynku w ciężarówce jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 561/2006 odnośnie do czasu prowadzenia, przerw i od­poczynków kierowców. Mówi ono o możliwości odpoczynku w samochodzie w odpowiednio przystosowanych do tego kabinach pojazdu, jeżeli jest to odpoczynek dzienny lub skrócony tygodniowy. Wobec tego przerwa poza miejscem zamieszkania lub bazą trwająca 45 godzin powinna być spędzona w hotelu, lub motelu. Za nieprzestrzeganie przepisów przewidziane są kary, np. w Niemczech 500 euro mandatu dla kierowcy i 1500 euro dla pracodawców.

Zakazy wywołały wiele pozytywnych, jak i negatywnych opinii. Wielu kierowców jest zadowo­lona, ponieważ będą dzięki temu mogli wracać na weekendy do domu, jednak istnieje również obawa o to, że przyczyni się to do zmniejszenia pensji, ponieważ pracodawca będzie musiał opłacić hotel oraz o kradzieże pozostawianych samotnie ciężarówek.

Faktem jest, że infrastruktura dróg w Europie nie ułatwia kierowcom dostępu do wielu hoteli, które albo znajdują się daleko od drogi, albo nie zapewniają parkingu dla ciężarówki. W odpo­wiedzi na zakaz odpoczynku w pojazdach niemiecka firma Asfinag zaprojektowało miejsca noclegowe na parkingach znajdujących się przy autostradach. Projekty jednak nie spotkały się z pozytywną opinią. 

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!