Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Jak zareagować na niemieckie Abmahnung, czyli upomnienie?

Jak zareagować na niemieckie Abmahnung, czyli upomnienie?

Abmahnung w dosłownym znaczeniu to upomnienie. Dotyczy ona sytuacji, w której upoważnieni wzywają daną osobę do wstrzymania się od określonych działań. Takie działanie może oznaczać jakąkolwiek ingerencję w prawa innego człowieka.

Okazuje się, że w Niemczech najwięcej upomnień dotyczy spraw związanych z internetem. Przede wszystkim chodzi tu o pobieranie plików z nielegalnych stron internetowych. Zwykle są to filmy, muzyka i gry. Forma upomnienia pojawia się także na różnych aukcjach internetowych i platformach tj. eBay. Dzieje się tak, jeżeli np. ogłoszenia są niepełne.

Zwykle pismo upominające w Niemczech wygląda podobnie i jest tworzone według określonego wzoru. Tworzeniem takiego pisma zajmują się przede wszystkim wykwalifikowane kancelarie. Mimo tej samej formy, informacje zawarte w piśmie są spersonalizowane. Jeżeli upomnienie dotyczy sprawy związanej z internetem, to w upomnieniu znajdują się informacje na temat konkretnych, pobranych plików. Pojawia się także data wykroczenia, IP komputera. W piśmie stworzonym przez kancelarię najczęściej pojawiają się przykłady spraw sądowych, które były rozstrzygnięte na niekorzyść osoby pozwanej, czego celem ma być ostrzeżenie użytkownika.

Należy być bardzo uważnym w trakcie podpisywania upomnienia. Może ono zawierać oświadczenie zaniechania, które zazwyczaj przewiduje bardzo wysokie kary za jakiekolwiek naruszenia.

Poza oświadczeniem może pojawić się także propozycja ugodowego załatwienia sprawy w postaci opłacenia zryczałtowanej kwoty jako odszkodowania. Taka kwota jest ustalana przez kancelarię na podstawie ilości pobranych plików i może wynosić nawet 2000 euro. Niestety adresat ma także bardzo niewiele czasu na ustosunkowanie się do otrzymanego pisma.

W piśmie można znaleźć także informacje o tym, że jeżeli osoba informowana nie wyrazi zgody na podpisanie oświadczenia zaniechania lub nie będzie chciała opłacić odszkodowania, to kancelaria wyśle sprawę do sądu. Zgodnie z prawem jak najbardziej ma ona taką możliwość, ponieważ użytkownik narusza prawa autorskie właściciela plików.

 

Co zrobić w przypadku otrzymania Abmahnung?

Osoba, która otrzymała upomnienie, musi być bardzo uważna. Z jednej strony warto dokładnie przeczytać to, co podpisujemy i nie godzić się na wszystkie wymogi kancelarii, natomiast z drugiej strony nie możemy także zignorować otrzymanego pisma.

Jeżeli uznamy, że zapisy w upomnieniu są nieracjonalne a kwota odszkodowania znacznie zawyżona to najlepiej skontaktować się z niezależną osobą kompetentną i prosić o poradę lub wystawienie nowo stworzonego oświadczenia o zaniechaniu.

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy sprawa trafi do sądu, to osoba oskarżona zawsze ma możliwość odwołania się upomnienia, jeżeli spełni wszystkie wymogi związane z terminowością.

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!