Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

IRLANDIA | Odzyskaj nadpłacony podatek

IRLANDIA | Odzyskaj nadpłacony podatek

Średnia kwota zwrotu podatku, jaką otrzymują Polacy zatrudnieni na Zielonej Wyspie, oscyluje wokół 800 euro. O nadpłacony w Irlandii podatek możesz wystąpić do czterech lat wstecz.

            Do rozliczenia się z irlandzkim fiskusem konieczne jest posiadanie numeru identyfikacji podatkowej PPS. Z kolei dokumentem niezbędnym do ubiegania się o zwrot podatku jest jeden z dwóch następujących formularzy: P45 lub P60. Pierwszy z nich wydawany jest z chwilą odejścia z firmy (może się to stać w dowolnym momencie roku podatkowego). Dokument ten stanowi wykaz dochodów i podatków w okresie całego zatrudnienia. Drugi formularz wystawia pracodawca na koniec każdego roku.

Tax refund

            Generalnie sam powinien ci on wręczyć wymienione dokumenty, zdarza się jednak że tego nie robi. Wówczas należy się o nie formalnie upomnieć. W takim przypadku pomocne będą payslipy, czyli cotygodniowe odcinki wypłat na których wyszczególnione są wszelkie potrącenia. Dokumenty te mogą być ewentualnie zastąpione przez tzw. Statement of Earnings (pisemne oświadczenie pracodawcy o wielkości twoich zarobków i wysokości potrąconego podatku). Możliwe jest również rozliczenie na podstawie samych payslip-ów jednak trwa ono dłużej.

            Rok podatkowy w Irlandii, podobnie jak w Polsce, rozpoczyna się i kończy tak samo jak rok kalendarzowy. O zwrot podatku (tax refund) z reguły należy ubiegać się dopiero po zakończeniu danego roku podatkowego. Możesz to jednak uczynić jeszcze w trakcie jego trwania, jeżeli zakończyłeś pracę w Irlandii i powróciłeś do kraju. Wówczas zrobisz to na podstawie formularz P45.

Do czterech lat wstecz

            Średnia kwota zwrotu podatku w Irlandii wynosi ok. 800 euro. Zgodnie z przepisami o nadpłaconą kwotę można wystąpić do czterech lat wstecz. Pieniądze z tytułu zwrotu podatku (tax refund) otrzymuje się z reguły po 4-10 tygodniach od momentu złożenia wniosku. Irlandzki urząd skarbowy (Revenue) przesyła je czekiem.

            Każdego roku urząd skarbowy określa kwotę zarobków zwolnioną z podatku. Obecnie wynosi ona 16,5 tys. euro. Jeśli suma twoich dochodów nie przekroczy w tym roku tej sumy, to uzyskasz pełny zwrot wszystkich zaliczek potrąconych na podatek dochodowy.

            Opodatkowaniu podlega każdy przychód uzyskany w Irlandii, a wysokość podatku zależy od dochodów i sytuacji osobistej zatrudnionego. Istnieją dwa progi podatkowe - 20 i 41 proc. Podatnik zawsze zaczyna od stawki 20-procentowej, aż do tzw. standard rate cut off point. Wszelki dochód powyżej tego progu płacony jest na poziomie 41 proc. Cut off point jest różny w zależności od sytuacji podatnika. I tak za 2014 r. ten próg dla osób samotnych ustalono na poziomie 32800 euro, dla samotnych wychowujących dziecko - 36800 euro, dla małżeństw - 41800 euro.

Odliczenia od podatku

            Wysokość płaconego podatku można jednak znacznie obniżyć wykorzystując liczne ulgi i zwolnienia. Ponieważ pracodawca odprowadzający za pracownika podatki nie bierze pod uwagę odliczeń, warto się o nie upomnieć. Czyni się to po zakończeniu roku podatkowego. Można zrobić to wcześniej, ale wyłącznie jeśli zakończyło się pracę w Irlandii i wyjechało poza jej granice. Do najpopularniejszych ulg należą m.in. odliczenia z tytułu wynajmu mieszkania, za poniesione koszty medyczne, z racji przynależności do związków zawodowych, a nawet wykonywania niektórych zawodów.

            By odzyskać wszystkie nadpłacone pieniądze, trzeba przedstawić odpowiednie rachunki. Dlatego warto przez cały rok zbierać paragony za leki i od lekarza, dowody płatności za wynajem mieszkania czy też kursy i studia.

Kwota wolna od podatku

            Na każdy rok irlandzki urząd skarbowy określa kwotę zarobków zwolnioną z podatku. Jeśli suma twoich dochodów nie przekroczyła tej kwoty to uzyskasz pełny zwrot potrąconego podatku.

2013 rok - zwolnione z podatku 16,5 tys. euro, zwrot podatku możliwy do 31.12.2017

2012 rok - zwolnione z podatku 16,5 tys. euro, zwrot podatku możliwy do 31.12.2016

2011 rok - zwolnione z podatku 16,5 tys. euro, zwrot podatku możliwy do 31.12.2015

2010 rok - zwolnione z podatku 18,3 tys. euro, zwrot podatku możliwy do 31.12.2014

 

Maciej Sibilak

 Źródło: Praca i nauka za granicą, nr 270, str. 7

www.pracainauka.pl

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!