Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

IRLANDIA | Odzyskaj nadpłacony podatek

IRLANDIA | Odzyskaj nadpłacony podatek

Średnia kwota zwrotu podatku w Irlandii wynosi około 800 euro, ale zdarza się, że niektórzy nasi rodacy dostają nawet 1500 euro! O nadpłacony podatek możesz wystąpić do czterech lat wstecz.

 

            Rok podatkowy na Zielonej Wyspie, podobnie jak w Polsce, pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Każdy przychód w tym kraju podlega opodatkowaniu, a wysokość podatku zależy od dochodów i sytuacji osobistej zatrudnionego.

            Obecnie w Irlandii obowiązują dwa progi podatkowe – 20 i 41 procent. Podatnik zawsze zaczyna od stawki 20-procentowej, aż do tzw. standard rate cut off point. Wszelki dochód powyżej tego progu płacony jest na poziomie 41 proc. Cut off point jest różny w zależności od sytuacji podatnika. I tak za 2012 i 2013 r. ten próg dla osób samotnych ustalono na poziomie 32800 euro, dla samotnych wychowujących dziecko – 36800 euro, a dla małżeństw – 41800 euro (przy dochodzie jednej osoby) i 65600 euro (przy dochodzie dwóch osób).

 

Tax refund

            Do rozliczenia się z irlandzkim fiskusem konieczne jest posiadanie numeru identyfikacji podatkowej PPS. Z kolei dokumentem niezbędnym do ubiegania się o zwrot podatku jest jeden z dwóch następujących formularzy: P45 lub P60. Pierwszy z nich wydawany jest z chwilą odejścia z firmy (może się to stać w dowolnym momencie roku podatkowego). Dokument ten stanowi wykaz dochodów i podatków w okresie całego zatrudnienia. Drugi formularz wystawia pracodawca na koniec każdego roku.

            Generalnie sam powinien ci on wręczyć wymienione dokumenty, zdarza się jednak że tego nie robi. Wówczas należy się o nie formalnie upomnieć. W takim przypadku pomocne będą payslipy, czyli cotygodniowe odcinki wypłat na których wyszczególnione są wszelkie potrącenia. Dokumenty te mogą być ewentualnie zastąpione przez tzw. Statement of Earnings (pisemne oświadczenie pracodawcy o wielkości twoich zarobków i wysokości potrąconego podatku). Możliwe jest również rozliczenie na podstawie samych payslip-ów jednak trwa ono dłużej.

 

Do czterech lat wstecz

            O zwrot podatku (tax refund) z reguły należy ubiegać się dopiero po zakończeniu danego roku podatkowego. Możesz to jednak uczynić jeszcze w trakcie jego trwania, jeżeli zakończyłeś pracę w Irlandii i powróciłeś do kraju. Wówczas zrobisz to na podstawie formularz P45.

            Średnia kwota zwrotu podatku w Irlandii wynosi ok. 800 euro. Zgodnie z przepisami o nadpłaconą kwotę można wystąpić do czterech lat wstecz. Pieniądze z tytułu zwrotu podatku (tax refund) otrzymuje się z reguły po 4-10 tygodniach od momentu złożenia wniosku. Irlandzki urząd skarbowy (Revenue) przesyła je czekiem.

            Każdego roku urząd skarbowy określa kwotę zarobków zwolnioną z podatku. Obecnie wynosi ona 16,5 tys. euro. Jeśli suma twoich dochodów nie przekroczy w tym roku tej sumy, to uzyskasz pełny zwrot wszystkich zaliczek potrąconych na podatek dochodowy.

 

Odliczenia od podatku

            Wysokość płaconego podatku można jednak znacznie obniżyć wykorzystując liczne ulgi i zwolnienia. Ponieważ pracodawca odprowadzający za pracownika podatki nie bierze pod uwagę odliczeń, warto się o nie upomnieć. Czyni się to po zakończeniu roku podatkowego. Można zrobić to wcześniej, ale wyłącznie jeśli zakończyło się pracę w Irlandii i wyjechało poza jej granice. Do najpopularniejszych ulg należą m.in. odliczenia z tytułu wynajmu mieszkania, za poniesione koszty medyczne, z racji przynależności do związków zawodowych, a nawet wykonywania niektórych zawodów.

            By odzyskać wszystkie nadpłacone pieniądze, trzeba przedstawić odpowiednie rachunki. Dlatego warto przez cały rok zbierać paragony za leki i od lekarza, dowody płatności za wynajem mieszkania czy też kursy i studia.

Maciej Sibilak


 Źródło: Praca i nauka za granicą, nr 243, str. 6

www.pracainauka.pl

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!