Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

IRLANDIA | Irlandia - maleje bezrobocie

IRLANDIA | Irlandia - maleje bezrobocie

Irlandzka gospodarka od recesji w 2010 r. ciągle zmaga się z kryzysem. Najgorsze ma już jednak za sobą, a przewidywania z roku na rok są coraz lepsze.

            Wg najnowszych prognoz Centralnego Banku Irlandii w 2014 r. nastąpi wzrost gospodarczy o 0,5 proc., natomiast PKB ma wzrosnąć o 2,0 proc. To nieco mniej niż przewidywano jeszcze w połowie 2013 r. Za główny powód obniżenia prognoz podaje się słabnące tempo eksportu, niską konsumpcję wewnętrzną, a także realizowany przez rząd program oszczędnościowy powodujący ograniczenie wydatków publicznych.

            Są jednak i dobre wiadomości. 15 grudnia 2013 r. irlandzki rząd ogłosił zakończenie udziału w programie pomocowym Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Irlandia to pierwsze państwo strefy euro, które dotknięte kryzysem skorzystało z wielomiliardowej pomocy w zamian za reformy sektora finansowego. UE pozostawia jeszcze Irlandii możliwość otwarcia nowej linii kredytowej, aby kraj łagodnie mógł wyjść z długu. Jednak irlandzki rząd jest przekonany, że pomoc nie będzie potrzebna ze względu na korzystne oprocentowanie 10-letnich irlandzkich obligacji. Premier Enda Kenny stwierdził, że zaprzestanie korzystania z pomocy finansowej oznacza koniec nadzwyczajnej sytuacji gospodarczej kraju. – Wciąż jeszcze jest przed nami daleka droga. Ale przynajmniej kończy się w końcu okres ratunkowy – powiedział premier.

            Poprawia się również sytuacja na irlandzkim rynku pracy. Zdaniem analityków CBI zatrudnienie w tym roku wzrośnie o 1,2 proc. Już w ubiegłym roku przybyło 38 tys. miejsc pracy. Kiedy kryzys ekonomiczny uderzył w Irlandię, grupa nowo przybyłych pracowników była najbardziej narażona na negatywne skutki zawirowań na tamtejszym rynku zatrudnienia. Badania dowiodły, iż prawdopodobieństwo znalezienia pracy było wtedy niższe dla obywateli nowych krajów członkowskich UE niż dla pozostałych imigrantów czy Irlandczyków. Ponadto duża część tych pracowników wykonywała zajęcia poniżej swoich kwalifikacji i otrzymywała za nie wynagrodzenie mniejsze w porównaniu z pozostałymi imigrantami i Irlandczykami.

            Sporo imigrantów, w tym również Polaków, wyjechało wówczas z Irlandii. Mimo wszystko Polacy pozostali najliczniejszą mniejszością narodową w Irlandii. Według Centralnego Biura Statystycznego w 2011 r. na Zielonej Wyspie mieszkało niemal 122,6 tys. Polaków, czyli o ponad 10 tys. więcej niż emigrantów z Wielkiej Brytanii. Ambasada RP w Dublinie szacuje jednak, że liczba naszych rodaków mieszkających w Irlandii sięga 150 tys.

            Obecnie pracę w Irlandii najłatwiej dostać w najlepiej rozwijających się branżach gospodarki, czyli w sektorach elektronicznym, odzieżowym i tekstylnym, finansowym i doradczym, budowlanym i inżynierii, e-learningu, usługach medycznych i diagnostyce. Warto zwrócić uwagę, że w ramach walki z kryzysem zasiłki socjalne i ulgi podatkowe są sukcesywnie zmniejszane. W 2013 r. okres wypłacania zasiłku dla bezrobotnych zmniejszono o 3 miesiące i wynosi on obecnie 9 lub 6 miesięcy w zależności od przepracowanego okresu. Na 2014 r. zaplanowano kolejne cięcia w zasiłkach.

 

Płaca minimalna:8,65 euro/godz.

Stopa bezrobocia: ok. 14 proc.

Liczba Polaków: ok. 150 tys.

mil

 Źródło: Praca i nauka za granicą, nr 261, str. 8

www.pracainauka.pl

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!