Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Ile wynosi Niemiecki zasiłek wychowawczy?

Ile wynosi Niemiecki zasiłek wychowawczy?

Elterngeld, czyli zasiłek wychowawczy w Niemczech to zasiłek dla rodziców dzieci. Głównym zamysłem przyznania takiego świadczenia jest wsparcie rodziców w wychowaniu pociech. 

  

Komu przysługuje zasiłek wychowawczy w Niemczech? 

  

 • Niemcy jako miejsce zamieszania - również miejsce stałego pobytu. Wyjątek stanowią osoby, które wykonują pracę zawodową poza granicami  kraju, ale w ramach pracy w Niemczech; osoby pracujące w krajach Trzeciego Świata (w ramach misji lub wolontariatu); obywatele Niemiec pracujący w międzynarodowych organizacjach. 
 • Wychowanie dziecka w sposób samodzielny - to znaczy, że dziecko na stałe musi być pod opieką rodziców. 
 • Osoba składająca wniosek mieszka z dzieckiem - wtedy można pobierać zasiłek wychowawczy nie tylko na swoje dziecko, ale także na cudze. W tym przypadku należy spełnić jedną z poniższych zasad - planujesz adopcję dziecka; rodzice dziecka nie żyją lub są niezdolni do opieki z uwagi na chorobę;  jesteś w trakcie uznania ojcostwa lub dziecko, z którym mieszkasz i jest ono biologicznym dzieckiem Twojego partnera życiowego. 
 • Praca wykluczająca pełen etat - nie możesz pracować na cały etat. 
 • Nie możesz zarobić więcej niż... - w przypadku samotnych rodziców 250  tysięcy € rocznie, w przypadku pary rodziców 500 tysięcy rocznie. 

  

Ile pieniędzy dostaniesz w ramach zasiłku wychowawczego?

 

Każdy, kto zamierza wnioskować o przyznanie zasiłku wychowawczego, musi wiedzieć, że jego wysokość nie jest stała. Jest ona uzależniona od zarobków zainteresowanych. Osoby zarabiające w przedziale od 1000 € do 1200 € otrzymają zasiłek równowartości 67% zarobków. Sam zasiłek nie może przekroczyć kwoty 1800 €. Taką kwotę otrzyma rodzic, który zarabia 2770 € lub więcej. Z kolei jeżeli zarobki są poniżej tysiąca €, to za każde 20 € w dół zaświadczenie wzrośnie o 1%. Kwota zasiłku może być powiększona o 10%, ale najmniej 75 €, w przypadku rodzin, w których są dzieci (minimum 2) do trzeciego r.ż. lub (troje i więcej) do szóstego r.ż. Może się zdarzyć też tak, że w rodzinie pojawiają się wieloraczki. W tym przypadku, do zasiłku przysługuje dodatek 300 € za drugie i następne dzieci. Warto pamiętać, że zasiłek może być wypłacony aż do trzech miesięcy wstecz. 

 

Sprawy organizacyjne
 

Aby ubiegać się o przyznanie zasiłku wychowawczego w Niemczech, należy złożyć wniosek w Elterngeldstelle, czyli przynależnym urzędzie. W trakcie składania wniosku niezbędne będą także następujące dokumenty: 

 • zaświadczenie urodzenia,
 • kopia dokumentu tożsamości,
 • dokument, który zaświadczy jakie dochody otrzymywała osoby na rok przed przyjściem na świat dziecka,
 • o ile dotyczy - pozwolenie na pobyt,
 • informacja z kas chorych o należnym i pobieranym zasiłku macierzyńskim,
 • dokument potwierdzający przebywanie na urlopie macierzyńskim (od pracodawcy).

 

Decyzja o przyznaniu zasiłku wychowawczego może zostać wycofana lub przedłużona, w zależności od okoliczności sytuacji. W drugim przypadku należy spełnić jeden z niżej wymienionych kryteriów: 

 • regres wynagrodzenia z pracy,
 • brak możliwości wychowania dziecka przez dwójkę rodziców (zły wpływ jednego z nich na dziecko, choroba, upośledzenie),
 • samotne wychowanie dziecka (z możliwością decydowania o pobycie oraz posiadający udokumentowaną samodzielną opiekę).

Uwaga! Jest również możliwość wydłużenia okresu pobierania zasiłku wychowawczego w Niemczech poprzez podzielenie połowy należnej transzy co miesiąc. Kwota jest ta sama, ale okres otrzymywania pieniędzy wydłużony. 

 

 

 

 

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!