Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

HOLANDIA | Zmiany w zasiłkach, umowach i zwolnieniach

HOLANDIA | Zmiany w zasiłkach, umowach i zwolnieniach

Jedno jest pewne – szykują się duże zmiany dla tych, którzy pracują w tym kraju, albo „żyją na garnuszku państwa”. Nowe przepisy będą m.in. chroniły pracowników kontraktowych, którym po trzech kontraktach terminowych pracodawcy dziękowali i zapraszali do współpracy po kolejnych trzech. Wszystko po to, by uniknąć podpisania stałej umowy. Po zmianach takie sztuczki nie będą możliwe.

                Nowe przepisy mają obowiązywać od 2015 r. Wtedy to, po trzech umowach terminowych pracodawca będzie musiał podpisać czwartą, już bezterminową, albo rozstać się. Jednak nie definitywnie. Jeżeli ponownie z tą samą osobą podpisze kontrakt po pół roku, wtedy znów będzie to mogła być umowa terminowa. Pytanie, ilu z nich będzie wykorzystywało tą furtkę, a ilu zdecyduje się jednak na podpisanie normalnej, bezterminowej umowy.

                Zmiany – istotne dla Polaków – szykują się także w zasiłkach. W tej chwili osoby z długim stażem pracy, mogą być na zasiłku dla bezrobotnych nawet przez 38 miesięcy. Okres ten chciano skrócić do dwóch lat, przy czym tylko przez pierwszy rok świadczenie miało być wypłacane w wysokości zależnej od wcześniejszych zarobków. Później jego wysokość miała być równa zapomodze bijstand. Ta propozycja nie przeszła. „Na kuroniówce” będzie można być co prawda maksymalnie przez 24 miesiące, ale przez cały ten okres wysokość zasiłku będzie jednakowa i zależna od wcześniejszych zarobków. Co więcej, w szczególnych przypadkach świadczenie będzie mogło być wypłacane – jednak już w nieco zmienionej kwocie – przez kolejne 12 miesięcy. I tu jeszcze jedna ważna informacja – zmiany w zasiłkach dla bezrobotnych wejdą w życie dopiero od 2016 r. Warto także dodać, że w tej chwili aż trzy czwarte bezrobotnych ma na tyle krótki staż pracy, że mogą pobierać świadczenie nie dłużej niż rok. Takie osoby nie odczują więc żadnych zmian.

                Spać spokojnie – do 2016 r. – mogą także osoby, z umową o pracę na czas nieokreślony. Do tego czasu nie zmieni się bowiem nic w przepisach, co ułatwiłoby pracodawcom zwalnianie ich z pracy. Za trzy lata wprowadzone zostaną pewne nowości, jednak nie aż tak daleko idące jak te proponowane jeszcze niedawno. W praktyce zwolnienie osoby zatrudnionej „na stałe” będzie możliwe tylko za pośrednictwem UWV (odpowiednik naszego Urzędu Pracy). Poza tym pracownikowi będzie przysługiwała odprawa w wysokości 75 tys. euro (pod warunkiem, że wynagrodzenie roczne nie przekraczało właśnie 75 tys. euro).W przypadku lepiej zarabiających, będzie to równowartość – maksymalnie – rocznych zarobków.

                Szumnie zapowiadane od dłuższego czasu zmiany w holenderskim prawie pracy okazują się nie być aż tak drastyczne. I nie będą wprowadzane prędko. Bo najwcześniej od 2015 r.

MarSo

Źródło: Praca i nauka za granicą, Nr 242, str. 7 

www.pracainauka.pl

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!