Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

HOLANDIA | Praca na trzy zmiany

HOLANDIA | Praca na trzy zmiany

Polacy zatrudnieni w holenderskich zakładach produkcyjnych i centrach dystrybucji towarów pracują często w systemie trzyzmianowym. Takim pracownikom przysługują określone prawa odnoszące się do czasu pracy i odpoczynku. Ma to szczególne znaczenie dla osób pracujących na nocnej zmianie.

 

            Twórcą trzyzmianowego systemu pracy jest Henry Ford, który opracował go na potrzeby swojej fabryki samochodów. Z tego rozwiązania korzysta dziś wiele zakładów produkcyjnych i centrów logistycznych w Holandii. Praca zmianowa wymaga od pracodawcy ustalenia odpowiedniego harmonogramu, określającego właściwe dla danej zmiany godziny pracy. – Nasi rodacy zatrudnieni w Holandii zachwalą sobie pracę na nocnej zmianie, bo mogą dzięki temu zarobić więcej pieniędzy – mówi Mariusz z Leszna, pracownik magazynu w Ammersfoort. – Niestety są też i złe strony pracy w takim systemie. Na nockach wymagana jest taka sama wydajność jak podczas zmian dziennych, a wiadomo że człowiek szybciej odczuwa zmęczenie podczas pracy w nocy.

 

Nie więcej niż 12 godzin dziennie

            Zgodnie z holenderskimi przepisami, na jednej zmianie możesz pracować maksymalnie do 12 godzin pod rząd i 60 godzin tygodniowo. Przy czym w okresie 16 tygodni średnia liczba godzin pracy nie może przekroczyć 48 godzin tygodniowo. Po każdym dniu pracy masz prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego wypoczynku. Uwaga! Raz na 7 dni czas odpoczynku może zostać skrócony do 8 godzin, jeśli wymagają tego charakter lub warunki pracy. Po przepracowanym tygodniu (5 dni)  przerwa w pracy nie może być krótsza niż 36 kolejnych godzin. Dłuższy tydzień pracy dozwolony jest pod warunkiem gdy w okresie 14 dni pracownik nie wykonuje pracy przez okres co najmniej 72 godzin. Może on zostać podzielony na dwa przedziały czasowe w wymiarze co najmniej 32 godzin.

            Maksymalny czas pracy w tygodniu określany jest  często w porozumieniach zbiorowych zawieranych w poszczególnych branżach. W żadnym przypadku nie można pracować dłużej niż wspomniane 60 godzin w tygodniu. Pracownik w Holandii ma prawo do co najmniej trzynastu wolnych niedziel w roku. Ich liczba może ulec zmniejszeniu tylko za zgodą pracownika.

 

O nocnej zmianie...

            ... mówimy wówczas, kiedy podczas jednej zmiany pracownik pracuje dłużej niż przez godzinę między 00.00 a 06.00 rano. Obowiązują wtedy surowsze przepisy niż w przypadku zmian dziennych. Maksymalny czas pracy na nocnej zmianie w Holandii wynosi 10 godzin. Jeśli nocna zmiana kończy się po godz. 02.00, nie można po niej pracować przez okres co najmniej 14 godzin. Maksymalnie raz w tygodniu okres ten może zostać skrócony do 8 godzin. Jest to jednak możliwe wyłącznie, jeśli wymagają tego charakter lub warunki pracy. Jeśli nocna zmiana kończy się przed godziną 02.00, tak jak w przypadku dziennych zmian obowiązuje zasada, że po takiej zmianie nie pracuje się przez 11 godzin.

            Pracownik może pracować przez 12 godzin na nocnej zmianie maksymalnie 5 razy w okresie dwóch tygodni i 22 razy w roku. Po nocnej zmianie w wymiarze 12 godzin nie można pracować przez okres co najmniej 12 godzin.

            Po trzech lub większej liczbie nocnych zmian z kolei pracownik nie może pracować przez okres co najmniej 46 godzin. Jeśli przykładowo ostatnia nocna zmiana zakończyła się we wtorek rano o godz. 06.00, pracownik może wznowić pracę w czwartek o godz. 04.00.

 

Liczba nocnych zmian

            Zgodnie z przepisami, w okresie 16 tygodni możemy przepracować maksymalnie 36 nocnych zmian. Pracownik nie może pracować na więcej niż 7 kolejnych zmianach, jeśli jedna z nich była zmianą nocną. Zmian tych może być 8, jeśli wymaga tego charakter wykonywanej pracy i jest to uzgodnione w porozumieniu zbiorowym.

            Jeśli na nocnej zmianie pracujesz wyłącznie sporadycznie (mniej niż 16 razy w okresie 16 tygodni), obowiązuje cię zasada dotycząca dziennych zmian: średnio 48 godzin pracy w tygodniu. Liczba nocnych zmian może zostać zwiększona na mocy porozumienia zbiorowego ze 117 do 140 rocznie.

            Jeśli pracownik pracuje wyłącznie w godzinach graniczących z nocą, np. rozpoczyna dzień pracy o godz. 04.00, wówczas na mocy porozumienia zbiorowego można zastosować zasadę, że pracownik w okresie dwóch tygodni pracuje maksymalnie 38 godzin między godzin 00.00 a 06.00 rano. W przypadku osób pracujących regularnie na nocnych zmianach (16 lub więcej razy w okresie 16 tygodni), czas pracy w okresie 16 tygodni nie może przekroczyć średnio 40 godzin tygodniowo.

 

45 tys. euro grzywny

            Nie wszyscy Polacy zatrudnieni w Holandii mają świadomość, że pracodawcy nie mogą wymagać od nich, aby pracowali w sposób naruszający przepisy dotyczące czasu pracy, odpoczynku, przerw i pracy w nocy. Niestety większość naszych rodaków nie zna holenderskich regulacji w tym zakresie.

            Niewiedza ta wykorzystywana jest przez nieuczciwych pracodawców. Zmuszają oni swoich pracowników do pracy po kilkanaście godzin dziennie bez możliwości skorzystania z wymaganego prawem odpoczynku. Tak było m.in. w przypadku słynnej pieczarkarni Prime Champ, którą zamknięto z powodu nadużyć. Ofiarami wyzysku padły zatrudnione tam Polki.

            Holenderska Inspekcja Pracy (AI) regularnie prowadzi losowe kontrole w firmach zatrudniających obcokrajowców. Pracodawca który naruszy przepisy w zakresie ustawowego czasu pracy naraża sie na grzywnę w wysokości 45 tys. euro. W przypadku ponownego naruszenia przepisów w okresie 24 miesięcy, możliwe jest zwiększenie tej kwoty o 50 proc.

 

Maciej Sibilak

Źródło: Praca i nauka za granicą, Nr 252, str. 8 

www.pracainauka.pl

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!