Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

HOLANDIA | Pierwsze kroki w kraju tulipanów

HOLANDIA | Pierwsze kroki w kraju tulipanów

Myślisz o podjęciu pracy w Holandii? Nasz przewodnik pomoże ci odnaleźć się w pierwszych dniach po przyjeździe do kraju tulipanów i zmierzyć się z czekającą na ciebie górą formalności.

 

               Aby podjąć legalną pracę na terenie Holandii należy wystąpić o nadanie numeru ubezpieczenia socjalnego i identyfikacji podatkowej – BSN (burgerservicenummer). To odpowiednik polskiego NIP-u. Jest on niezbędny dla celów podatkowych i ubezpieczania społecznego. Bez niego nie załatwisz żadnej sprawy w holenderskich urzędach, nie założysz konta ani nie podejmiesz pracy. Za pomocą numeru BSN pracodawca zgłasza pracownika do urzędu skarbowego (Belastingdienst) i reguluje sprawy związane z ubezpieczeniem emerytalnym. Numerem BSN posługuje się także holenderska służba zdrowia.

            Wniosek o przyznanie numeru identyfikacyjnego BSN należy złożyć w urzędzie gminy (Gemeente). Otrzymuje się go automatycznie przy dopełnianiu procedury meldunkowej. Dawniej przydzielał go tylko urząd podatkowy. W przypadku pracowników zatrudnionych przez agencje procedura ta może wyglądać nieco inaczej. Holenderskie biura zatrudnienia (uitzendbureau) mają możliwość zgłaszania zapotrzebowania na numery BSN w imieniu swoich zagranicznych pracowników.

 

Rejestracja w Gemeente

            Od listopada ubiegłego roku zmieniły się przepisy dotyczące meldunku obcokrajowców w kraju tulipanów. Od tego momentu, każdy Polak przyjeżdżający do pracy w Holandii ma obowiązek dokonania meldunku w najbliższym z uwagi na miejsce zamieszkania urzędzie. W myśl tych przepisów jesteś zobowiązany zgłosić się do urzędu gminy i podać tymczasowy adres, pod którym obecnie zamieszkujesz. Kwestia ta dotyczy także pracowników sezonowych, którzy jak dotąd nie musieli tego robić. Jeszcze do niedawna obowiązek meldunku dotyczył osób przebywających na terenie Niderlandów ponad cztery miesiące. Z formalnego punktu widzenia meldunek nabiera ważności od daty wypełnienia wniosku i zaniesienia go do urzędu, jednakże na akt zameldowania czeka się ok. 3-4 tygodni.

            Do urzędu gminy należy się udać z dowodem osobistym lub paszportem. Warto też zabrać ze sobą akt urodzenia, a w przypadku par po ślubie także Europejski Akt Małżeństwa. Urzędnicy będą wymagać potwierdzenia adresu w formie umowy na wynajem mieszkania z właścicielem lokalu. W przypadku gdy zakwaterowanie załatwia zakład pracy, wystarczy przedstawienie zaświadczenia z firmy. Często w takich sytuacjach pracodawcy biorą na siebie załatwienie wszystkich formalności. Cała procedura polega na wypełnieniu kilku formularzy i kończy się wpisaniem do rejestru ludności.

            Należy pamiętać, że wymagania formalne dotyczące meldunku w Holandii nie są jednolite we wszystkich gminach i w zależności od urzędu mogą się nieco różnić. W przypadku późniejszej zmiany adresu zamieszkania cała powyższa procedura jest dużo bardziej uproszczona. Jeśli nasz adres będzie w obrębie tego samego Gemente wystarczy zgłosić jego zmianę np. telefonicznie lub osobiście.

 

Konto w banku

            Do otwarcia rachunku bankowego w Holandii niezbędny jest BSN (burgerservicenummer). Do banku należy się udać z dokumentem tożsamości, dowodem osobistym lub paszportem. Będziesz tam musiał potwierdzić swój holenderski adres zamieszkania. Wystarczy do tego umowa z pracodawcą lub wyciąg z rejestru mieszkańców urzędu miasta potwierdzający fakt zameldowania w danej gminie. Jego wydanie wiąże się z uiszczeniem niewielkiej opłaty.

            Nie ma jednej reguły wskazującej na to, jakie dokumenty są potrzebne do otwarcia konta. Każdy oddział czy placówka banku rządzi się swoimi prawami. Wiele też zależy od indywidualnego podejścia pracownika. Nie wszystkie banki wymagają np. potwierdzenia meldunku w Holandii. Czasem wystarczy podać jedynie adres kontaktowy pod który trafiać będzie korespondencja bankowa.

            Nowy klient zobowiązany jest do wypełnienia standardowego formularza i wyboru jednego z dostępnych pakietów (chodzi m.in. o kwestie związane z wyborem karty kredytowej, wysokości debetu, uruchomienia bankowości elektronicznej itp.). Przy wypełnianiu wniosku o wydanie karty kredytowej wymagane są już bardziej szczegółowe informacje dotyczące: dochodów, stanu cywilnego, wysokości zaciągniętych kredytów itp. Otwierając konto należy zwrócić także uwagę na koszt przelewów do Polski. Do największych banków holenderskich należą: ING Bank, SNS Bank, Rabobank oraz ABN Amro.          

 

Ubezpieczenie zdrowotne

            Obowiązek wykupienia polisy ubezpieczeniowej w Holandii spoczywa zwykle po stronie pracownika. Dzięki niej nabędziesz prawo do bezpłatnej opieki lekarskiej i świadczeń na wypadek choroby.             Pracodawca przyjmujący do pracy nową osobę ma obowiązek poinformować ją o konieczności wykupienia ubezpieczenia. Często jest tak, że firmy lub agencje same przedstawiają pracownikom listę ubezpieczycieli i pomagają w załatwieniu formalności. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego leży prawie w całości po stronie zatrudnionego. Pracodawca opłaca tylko niewielką część składki. W niektórych firmach istnieje możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników.

           Polisa wykupiona w towarzystwie ubezpieczeniowym składa się z ubezpieczenia podstawowego (basispakket) i rozszerzonego (aanvullende). Obowiązkowa jest jednak tylko wersja podstawowa, której zakres ustala rząd. Niezależnie od ubezpieczyciela rodzaj świadczeń w tym pakiecie jest taki sam. Inny może być natomiast sposób ich realizacji i wysokość składek. Basispakket pokrywa podstawowe potrzeby przeciętnego pacjenta, takie jak wizyty kontrolne u lekarza rodzinnego i podczas ciąży, pobyt na oddziale położniczym, recepty na większość leków czy pierwszą pomoc w razie wypadku. W zależności od towarzystwa koszt pakietu podstawowego wynosi około 90 euro miesięcznie. Kwota ta jest potrącana z wypłaty. Cena pakietu rozszerzonego może być różna w zależności od ilości i rodzaju usług, średnio trzeba wyłożyć dodatkowo 50 euro miesięcznie.

            Wprowadzenie obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych zmusiło państwo do dofinansowywania składek pracowników o niskich dochodach. Służą temu świadczenia Zorgtoeslag, które można otrzymać na dwa sposoby. Po pierwsze, jako wyrównanie za poprzedni rok, na podstawie uzyskanych zarobków, po drugie – w formie zaliczki wypłacanej co miesiąc wg prognozowanych dochodów (także z innych źródeł) na rok przyszły. Z punktu widzenia polskiego pracownika ta druga metoda jest bardzo niebezpieczna. W przypadku utraty pracy i nie zgłoszenia tego faktu do Urzędu Podatkowego, instytucja ta nie przerwie wypłaty świadczeń. W konsekwencji zażąda na koniec roku zwrotu nadpłaconej kwoty.

 

Szukamy pracy

            Najpopularniejszą formą zatrudnienia w Holandii jest umowa z agencją pracy tymczasowej. Jeżeli podpiszesz z nią kontrakt, twoim pracodawcą będzie w świetle prawa agencja, która z kolei będzie w twoim imieniu szukała zleceń i wysyłała cię do wykonania konkretnej pracy w konkretnym miejscu i terminie. Oznacza to, że jednego dnia możesz np. pracować przy rozładunku tirów w wielkim centrum spedycyjnym, drugiego będziesz sprzątał magazyny, a przez kolejne trzy tygodnie zostaniesz wysłany na zastępstwo (np. za pracownika na urlopie) do pracy przy taśmie w fabryce.

            Bogata oferta tamtejszych agencji zatrudnienia daje spore szanse na znalezienie nowego zajęcia. Przekonało się już o tym tysiące Polaków. Przez ostatnie kilkanaście lat tamtejsze agencje utworzyły w naszym kraju rozbudowaną sieć oddziałów swoich biur. Widać to szczególnie na Dolnym Śląsku. Dzięki temu liczba holenderskich ofert pracy dostępnych nad Wisłą jest nieporównywalna z żadnym innym państwem UE.

            Pracując za pośrednictwem agencji nie musisz się o nic martwić. Wszelkie formalności związane z podjęciem pracy załatwia za ciebie biuro, które oprócz tego zapewnia transport, zakwaterowanie na miejscu i opiekę polskojęzycznego koordynatora. Opłata za pokój w zależności od agencji oscyluje w granicach 70 euro tygodniowo.

            Uwaga! W Holandii funkcjonuje około 6,5 tys. nielegalnych agencji zatrudnienia. Większość z nich działa w sektorze rolniczym i ogrodniczym. Aby się ustrzec przed nimi korzystaj z usług biur zrzeszonych w branżowych organizacjach VIA, ABU i NBBU.

 

Maciej Sibilak

Źródło: Praca i nauka za granicą, Nr 243, str. 7 

www.pracainauka.pl

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!