Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

HOLANDIA | Pamiętaj o ubezpieczeniu zdrowotnym

HOLANDIA | Pamiętaj o ubezpieczeniu zdrowotnym

Polski pracownik, z chwilą podjęcia pracy w Holandii, osobiście zobowiązany jest do wykupienia polisy ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku, bądź też nie zostaną ubezpieczone przez pracodawcę wzywane są do zapłaty zaległych składek.

 

            W zależności od okresu zatrudnienia zaległości z tytułu nieopłaconych składek sięgają od kilkuset do kilku tysięcy euro. Jedną z osób, które otrzymały w tym roku wezwanie zapłaty jest Marta z Poznania. Polka podjęła pracę w Holandii na początku lutego br. Chcąc zaoszczędzić na kosztach polisy umowę z firmą ubezpieczeniową podpisała dopiero pod koniec maja. Ubezpieczyciel wyliczył jej miesięczną składkę na kwotę 97 euro. Przy okazji wyszło na jaw, że Marta pracuje w kraju tulipanów już od czterech miesięcy. Nie było to trudne do ustalenia. Jednym z dokumentów niezbędnych do wykupienia polisy jest umowa o pracy. Polka została wezwana do opłacenia zaległych składek w wysokości 388 euro.

 

Obowiązkowa polisa

            Obowiązek wykupienia polisy ubezpieczeniowej w Holandii spoczywa zwykle po stronie pracownika. Dzięki niej nabywa on prawo do bezpłatnej opieki lekarskiej i świadczeń na wypadek choroby. W zależności od zakresu ubezpieczenia podstawowy pakiet kosztuje ok. 100 euro miesięcznie.

            Pracodawca przyjmujący do pracy nową osobę ma obowiązek poinformować ją o konieczności wykupienia polisy. Zgodnie z układem zbiorowym pracy dla pracowników tymczasowych agencja zatrudnienia musi zaoferować ci ubezpieczenie zdrowotne. Często jest tak, że firmy lub agencje same przedstawiają pracownikom listę ubezpieczycieli i pomagają w załatwieniu formalności.

            Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego leży prawie w całości po stronie zatrudnionego. Pracodawca opłaca tylko niewielką część składki. W niektórych firmach istnieje możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników.

 

Jak się ubezpieczyć

            Polisa wykupiona w towarzystwie ubezpieczeniowym składa się z ubezpieczenia podstawowego (basispakket) i rozszerzonego (aanvullende). Obowiązkowa jest jednak tylko wersja podstawowa, której zakres ustala rząd. Niezależnie od ubezpieczyciela rodzaj świadczeń w tym pakiecie jest taki sam. Inny może być natomiast sposób ich realizacji i wysokość składek. Basispakket pokrywa podstawowe potrzeby przeciętnego pacjenta, takie jak wizyty kontrolne u lekarza rodzinnego i podczas ciąży, pobyt na oddziale położniczym, recepty na większość leków czy pierwszą pomoc w razie wypadku. W zależności od towarzystwa koszt pakietu podstawowego wynosi około 100 euro miesięcznie. Kwota ta jest potrącana z wypłaty. Cena pakietu rozszerzonego może być różna w zależności od ilości i rodzaju usług. Średnio trzeba wyłożyć dodatkowo 50 euro miesięcznie.

            Specjalnego ubezpieczenia wymaga opieka stomatologiczna. Jest to koszt w granicach 13-15 euro. Nie opłaca się go jednak wykupywać. W pilnych wypadkach, jak w przypadku nagłego bólu, przyjmie cię szpitalny dentysta, a cały zabieg zostanie przeprowadzony w ramach podstawowego ubezpieczenia.

 

Świadczenie chorobowe

            Zgodnie z holenderskim prawem, chory pracownik ma prawo do świadczenia chorobowego w wysokości co najmniej 70 proc. otrzymywanej pensji. Zdarza się, że pracodawcy dopłacają do tego świadczenia z własnej kieszeni.

            Wielu Polaków zatrudnionych w Holandii nie zna swoich praw i nie bardzo wie jak się zachować w razie choroby lub poważnego urazu. Większość z nich decyduje się w takiej sytuacji na powrót do kraju tracąc w ten sposób prawo do holenderskiego świadczenia chorobowego.

            Co więc powinien zrobić pracownik, gdy zachoruje? W pierwszej kolejności musi sprawdzić, czy pracodawca zawiadomił o jego chorobie UWV (odpowiednik polskiego ZUS-u). Jeśli okaże się, że nie dopełnił tego obowiązku to powinien to zrobić osobiście. W przeciwnym razie nie uzyska należnego zasiłku chorobowego. Dokładne dane teleadresowe urzędów UWV w Holandii znajdziesz na stronie www.uwv.nl po kliknięciu na link Adressen w zakładce Contact. Chory pracownik może się też zwrócić do UWV z prośbą o przyznanie opieki.

 

Zwolnienie na telefon

            Stosunki między pracownikiem, a pracodawcą w Holandii są oparte na wzajemnym zaufaniu. Nie ma w tym kraju zwolnień lekarskich na wzór polskiego L4. Chory pracownik nie musi przedstawiać pracodawcy żadnego zaświadczenia od lekarza, wystarczy że poinformuje go o chorobie przez telefon. Nie ma też obowiązku wizyty w przychodni. Musi się jednak liczyć z kontrolą w domu. Pracownika może też przebadać zakładowy lekarz.

            Ważną informacją dla osób zatrudnionych w Holandii jest to, że pracodawca nie ma prawa zwolnić chorej osoby, chyba że w międzyczasie wygaśnie umowa zawarta między nimi. Nie oznacza to jednak utraty prawa do zasiłku chorobowego. Aby holenderskie ubezpieczenie było honorowane w Polsce, trzeba wystąpić do firmy ubezpieczeniowej o wydanie druku E106. Dokument ten należy przedstawić w regionalnym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Dodatek do ubezpieczenia

            Pracownicy o dochodach nieprzekraczających 28 482 euro rocznie (37 145 euro w przypadku małżeństw i partnerów fiskalnych) mogą się starać o uzyskanie dofinansowania do składek ubezpieczeniowych zorgtoeslag. Aby to zrobić, wystarczy złożyć wniosek o nazwie Toeslag w urzędzie skarbowym Belastingdienst. Na jego podstawie urząd wypłaca co miesiąc określoną kwotę (w 2015 roku maksymalnie 78 euro).

            Wyrównanie dodatku następuje w grudniu. Jeśli zarobisz więcej niż zakładałeś, będziesz musiał zwrócić całą lub część otrzymanej sumy. Niebezpieczeństwo to grozi głównie pracownikom sezonowym, którzy pracowali w Holandii przez kilka miesięcy, a dotację otrzymywali przez cały rok. W ich przypadku lepszym rozwiązaniem będzie odebranie jednorazowej dopłaty przy rozliczeniu podatkowym za cały miniony rok.

            Pamiętaj, aby po zakończeniu pracy w Holandii powiadomić o tym fakcie firmę ubezpieczeniową. W przeciwnym razie cały czas będą naliczane składki ubezpieczeniowe, do których z czasem dojdą jeszcze odsetki. Nie muszą się o to martwić osoby posiadające ubezpieczenie grupowe, gdyż zrobi to za nich pracodawca.

            Wnioski o dofinansowanie do ubezpieczenia za rok 2015 można składać do 1 września 2016 roku. W związku licznymi kontrolami polis ubezpieczeniowych, czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu tego świadczenia może wynieść nawet sześć miesięcy.

Maciej Sibilak

 

http://pracainauka.pl/aktualnosci/pamietaj-o-ubezpieczeniu-zdrowotnym

www.pracainauka.pl

 

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!