Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

HOLANDIA | Odzyskaj podatek zapłacony w Holandii

HOLANDIA | Odzyskaj podatek zapłacony w Holandii

O zwrot podatku w krainie tulipanów możesz się starać do pięciu lat wstecz po upływie roku podatkowego. Podstawą do jego uzyskania jest holenderska karta podatkowa (Jaaropgave lub Jaaropgaaf), którą powinieneś otrzymać od pracodawcy najpóźniej do końca marca.

 

            Rok podatkowy w Holandii, podobnie jak w Polsce pokrywa się z rokiem kalendarzowym. O zwrot nadpłaconego podatku w krainie tulipanów może się starać każdy, kto pracował w tym kraju legalnie i posiada BSN numer (dawny SOFI numer). Dotyczy to zarówno osób uzyskujących dochody z tytułu stałej umowy o pracę, jak i pracujących w Holandii sezonowo na podstawie umów czasowych. Zwrot podatku należy się też osobom przebywającym na stypendiach i zatrudnionym na zlecenia.

 

Do pięciu lat wstecz

            Pracownik ma obowiązek rozliczenia się z holenderskim fiskusem po otrzymaniu od urzędu skarbowego (Belastingdienst) formularza o nazwie C-biljet lub jakiegokolwiek innego pisma nakazującego złożenie zeznania podatkowego. Polacy rozliczający się z holenderskiego podatku mają prawo do ulgi na dzieci. Muszą być one zameldowane pod adresem jednego z rodziców. Z dodatkowej ulgi mogą też skorzystać osoby samotnie wychowujące dzieci.

            O zwrot podatku możesz się starać do pięciu lat wstecz po upływie roku podatkowego. 31 grudnia 2014 r. mija ostateczny termin rozliczania się z podatku za rok 2009. Czas oczekiwania na zwrot pieniędzy trwa zazwyczaj 3-6 miesięcy pod warunkiem, że zeznanie podatkowe za miniony rok zdążysz złożyć przed końcem marca bieżącego roku. W przeciwnym razie cała procedura może się przeciągnąć do 6-12 miesięcy. Osoby rozliczające się za lata 2008-2010 mogą czekać na pieniądze nawet trzy lata.

 

Najlepiej do końca marca

            Podstawą do uzyskania zwrotu podatku w krainie tulipanów jest holenderska karta podatkowa (Jaaropgave lub Jaaropgaaf), którą powinieneś otrzymać od pracodawcy najpóźniej do końca marca.

            Jeżeli w danym roku byłeś zatrudniony w kilku firmach, rozliczenie roczne powinieneś otrzymać od każdej z nich. Kwota zwrotu, zależy od wysokości uzyskanego dochodu i sumy zaliczek wpłaconych na podatek dochodowy. Informacje te znajdziesz na swojej karcie podatkowej. W przypadku, gdy twój dochód okaże się niższy od kwoty wolnej od podatku, będziesz miał szansę odzyskać całość sumy przekazanej fiskusowi. Warto pamiętać, że aż w 98 procent przypadkach zaliczki na podatek dochodowy pobierane są w zawyżonej kwocie. Rozliczenie podatkowe złożone przed dniem 31 marca daje możliwość szybszego otrzymania pieniędzy Dotyczy to jednak tylko bieżącego roku podatkowego.

 

Nowe zasady rozliczeń

            Jeszcze do niedawna każdy Polak zatrudniony w Holandii mógł korzystać z ogólnej ulgi podatkowej – Algemene Heffingskorting w skali całego roku, niezależnie od liczby przepracowanych miesięcy. Najbardziej zyskiwali na tym pracownicy sezonowi, których dochód często nie przekraczał kwoty wolnej od podatku. Dzięki temu mogli liczyć na zwrot pełnej sumy zaliczek pobranych na rzecz fiskusa.

            Sytuacja uległa pogorszeniu po wprowadzeniu nowych zasad rozliczeń. Przepisy te objęły swym zakresem wyłącznie obcokrajowców. Zgodnie z nowymi regulacjami, holenderskie urzędy skarbowe zostały zobligowane do uwzględniania w deklaracjach podatkowych za rok 2013 i 2014 okresu zatrudnienia pracownika. Ma on bezpośredni wpływ na wysokość ulgi podatkowej, która brana jest pod uwagę przy wyliczaniu wielkości zwracanego podatku. Wspomniana ulga obliczana jest proporcjonalnie do długości okresu zatrudnienia, a nie jak to było dotychczas w skali całego roku.

            Rozliczenie podatku na własną rękę wiąże się z wypełnieniem skomplikowanych formularzy, dlatego wielu Polaków korzysta z usług wyspecjalizowanych biur podatkowych. Firmy te pobierają prowizję, która stanowi określony procent od wielkości uzyskanego zwrotu. Skorzystanie z usług takiego biura nie przyspieszy wypłacenia pieniędzy. Niestety, żadna z firm rozliczających podatek nie jest w stanie wymóc na holenderskim urzędzie skarbowym, aby ten rozliczył klienta w ciągu trzech miesięcy.

 

Maksymalne terminy na rozliczanie się z holenderskim fiskusem

za 2014 rok do 31 XII 2019 r.

za 2013 rok do 31 XII 2018 r.

za 2012 rok do 31 XII 2017 r.

za 2011 rok do 31 XII 2016 r.

za 2010 rok do 31 XII 2015 r.

za 2009 rok do 31 XII 2014 r.

 

Maciej Sibilak

Źródło: Praca i nauka za granicą, Nr 282, str. 7 

www.pracainauka.pl

 

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!