Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

HOLANDIA | Nadal warto ubiegać się o zwrot podatku

HOLANDIA | Nadal warto ubiegać się o zwrot podatku

Zaostrzenie przepisów dotyczących korzystania z ogólnej ulgi podatkowej – Algemene Heffingskorting wywołało spory niepokój wśród polskich pracowników sezonowych zatrudnionych w Holandii. Decyzja ta może mieć wpływ na wysokość kwoty zwracanego podatku.

 

            Jeszcze do niedawna każdy Polak zatrudniony w Holandii mógł korzystać z ogólnej ulgi podatkowej – Algemene Heffingskorting w skali całego roku, niezależnie od liczby przepracowanych miesięcy. Najbardziej zyskiwali na tym pracownicy sezonowi, których dochód często nie przekraczał kwoty wolnej od podatku. Dzięki temu mogli liczyć na zwrot pełnej sumy zaliczek pobranych na rzecz fiskusa.

 

Najbardziej stracą sezonowi?

            Sytuacja uległa pogorszeniu po wprowadzeniu nowych zasad rozliczeń. Przepisy te objęły swym zakresem wyłącznie obcokrajowców. Zgodnie z nowymi regulacjami, holenderskie urzędy skarbowe zostały zobligowane do uwzględniania w deklaracjach podatkowych za rok 2013 okresu zatrudnienia pracownika. Ma on bezpośredni wpływ na wysokość ulgi podatkowej, która brana jest pod uwagę przy wyliczaniu wielkości zwracanego podatku. W myśl nowych przepisów wspomniana ulga obliczana jest proporcjonalnie do długości okresu zatrudnienia, a nie jak to było dotychczas w skali całego roku. Niesie to ze sobą określone skutki. Aby skorzystać w pełni z całej ulgi należałoby przepracować w Holandii okres dwunastu miesięcy. W przypadku pracowników sezonowych jest on zdecydowanie krótszy. Niższa ulga oznacza mniejszy zwrot podatku.

            Szacuje się, że wskutek zmiany przepisów, w 2014 roku z tytułu zwrotu nadpłaconego podatku nasi rodacy mogą otrzymać o ponad 100 mln zł mniej niż w latach ubiegłych. Trudno powiedzieć jak będzie faktycznie, gdyż dochodzą do nas sprzeczne informacje na temat wysokości uzyskiwanych zwrotów. Z jednej strony mówi się o niższych kwotach zwrotów, z drugiej że urzędnicy nie podchodzą do sprawy tak restrykcyjnie jak można było się spodziewać.

            Jedno jest jasne, że osoby posiadające karty podatkowe za lata 2009-2012 mogą dokonywać rozliczeń podatkowych na starych zasadach.

 

Zwrot podatku

            O zwrot nadpłaconego podatku w krainie tulipanów może się starać każdy, kto pracował w tym kraju legalnie i posiada BSN numer. Dotyczy to zarówno osób uzyskujących dochody z tytułu stałej umowy o pracę, jak i pracujących w Holandii sezonowo na podstawie umów czasowych. Podstawą do uzyskania zwrotu podatku w krainie tulipanów jest holenderska karta podatkowa (Jaaropgave lub Jaaropgaaf), którą powinieneś otrzymać od pracodawcy najpóźniej do końca marca.

            Jeżeli w danym roku byłeś zatrudniony w kilku firmach, rozliczenie roczne powinieneś otrzymać od każdej z nich. Kwota zwrotu, zależy od wysokości uzyskanego dochodu i sumy zaliczek wpłaconych na podatek dochodowy. Informacje te znajdziesz na swojej karcie podatkowej. W przypadku, gdy twój dochód okaże się niższy od kwoty wolnej od podatku, będziesz miał szansę odzyskać całość sumy przekazanej fiskusowi. Warto pamiętać, że aż w 98 procent przypadkach zaliczki na podatek dochodowy pobierane są w zawyżonej kwocie. Rozliczenie podatkowe złożone przed dniem 31 marca daje możliwość szybszego otrzymania pieniędzy Dotyczy to jednak tylko bieżącego roku podatkowego.

            Rok podatkowy w Holandii, podobnie jak w Polsce pokrywa się z rokiem kalendarzowym. O zwrot podatku możesz się starać do pięciu lat wstecz po upływie roku podatkowego. 31 grudnia 2014 r. mija ostateczny termin rozliczania się z podatku za rok 2009.

 

Maciej Sibilak

Źródło: Praca i nauka za granicą, Nr 273, str. 7 

www.pracainauka.pl

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!