Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

HOLANDIA | Kariera w agencji, czyli system trzyfazowy

HOLANDIA | Kariera w agencji, czyli system trzyfazowy

Praca przez agencje w Holandii oparta jest na systemie trzyfazowym. Im wyższa faza, tym więcej praw dla pracownika. Pozycja zatrudnionego rośnie proporcjonalnie do długości przepracowanego okresu i liczby podpisanych umów z tym samym biurem.

 

            Zasady wynagradzania pracowników tymczasowych określają przepisy układu ABU-CAO. Minimalna stawka, jaką musi otrzymać osoba zatrudniona przez agencje wynosi 8,35 euro brutto za godzinę. W wyjątkowych przypadkach (nie dłużej niż rok) może być ona niższa o 0,60 euro.

            Jako pracownik agencji skierowany do danej firmy masz szansę zarabiać tyle samo, co osoby zatrudnione u tego pracodawcy na stałe. Wystarczy, że przepracujesz dla niego powyżej 26 tygodni. Nie znaczy to jednak, że zostaniesz przez daną firmę zatrudniony. W dalszym ciągu będziesz pracował dla agencji. Na wynagrodzenie równe pracownikom etatowym masz szansę od samego początku, jeśli zgodzi się na to twoje biuro.

 

System trzyfazowy

            System fazowy składa się z trzech poziomów A, B i C. W zależności od przepracowanego okresu i liczby kolejno podpisywanych umów z tą samą agencją, pracownik przechodzi z jednej fazy do drugiej. W ten sposób nabywa coraz większych uprawnień.

            Każda osoba, podejmująca po raz pierwszy pracę tymczasową w Holandii rozpoczyna od fazy A. Będzie w niej tak długo, aż nie przepracuje 78 tygodni dla tego samego biura. Jeśli przerwa w zatrudnieniu – czas pomiędzy zawarciem ostatniej umowy, a podpisaniem nowej – wyniesie więcej niż 26 tygodni, naliczanie tego okresu rozpocznie się na nowo. Czas naliczony w systemie fazowym nie przechodzi z jednej agencji pracy tymczasowej na drugą.

            W fazie A pracownik może zawierać nieograniczoną liczbę umów. Bez znaczenia jest też liczba pracodawców i godzin pracy w tygodniu. Po zakończeniu fazy A – a więc po 78 tygodniach pracy dla tej samej agencji – zaczyna się faza B. Pod warunkiem, że pracownik wyrazi chęć dalszej kontynuacji zatrudnienia w tym biurze. Ma na to 26 tygodni. Jeśli tego nie zrobi, wróci na początek fazy A.

            Niestety, niewielu polskim pracownikom udaje się w praktyce przejść do fazy B. Dla holenderskich agencji pracy taki pracowniczy awans oznacza wzrost kosztów. Nie dość, że muszą zapłacić takiemu pracownikowi wyższą pensję, to jeszcze nie mogą z nim tak łatwo rozwiązać umowy. By tego uniknąć większość agencji podpisuje z pracownikami półroczne kontrakty.

 

Faza B i C

            Okres trwania drugiej fazy wynosi maksymalnie dwa lata. W tym czasie, agencja może podpisać z zatrudnionym najwyżej osiem następujących po sobie kontraktów na czas określony. Zawarcie dziewiątej umowy jest równoznaczne z przejściem pracownika do następnej fazy. Czas trwania umów określa agencja. Nie może on przekroczyć w sumie dwóch lat.

            Jeśli przerwa w zatrudnieniu wyniesie więcej niż 13 tygodni, naliczanie fazy B rozpocznie się od nowa. W przypadku, gdy okres ten wydłuży się powyżej 26 tygodni, pracownik wróci na początek fazy A.

            Po zakończeniu fazy drugiej rozpoczyna się faza C. Staje się to z chwilą podpisania nowej umowy z tym samym biurem. Pracownik ma na to 13 tygodni. Po przekroczeniu tego terminu trafia z powrotem do fazy B.

            Na trzecim poziomie kontrakty zawierane są na czas nieokreślony. Umowa wygasa na skutek jej wypowiedzenia przez jedną ze stron. Tym sposobem pracownik wraca na początek drugiej fazy, ale może spaść jeszcze niżej (do fazy A). Stanie się tak, jeśli w ciągu 26 tygodni nie podpisze z agencją nowej umowy.

 

Umowy

            W fazie A pracownik tymczasowy zatrudniony jest w większości przypadków na podstawie umowy o pracę na wykonanie konkretnego zlecenia (np. zbiór owoców). Oznacza to, że po jej zakończeniu kontrakt z agencją automatycznie wygasa.

            W lepszej sytuacji są pracownicy w fazie B, z którymi biuro musi podpisać umowę na czas określony. Jest to bardzo korzystne w sytuacji, gdy skończy się praca. Jeśli stanie się to przed upływem wygaśnięcia kontraktu, agencja będzie musiała znaleźć pracownikowi nowe zajęcie. Do tego czasu zobowiązana jest wypłacać mu część wynagrodzenia. Proponowana praca powinna uwzględniać poprzednie stanowisko i płacę zatrudnionego. Odrzucenie oferty agencji jest równoznaczne z utratą prawa do wynagrodzenia. Podobne zasady odnoszą się do osób znajdujących się w fazie C.

Maciej Sibilak

Źródło: Praca i nauka za granicą, Nr 218

www.pracainauka.pl

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!