Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Emigracja Polaków do pracy za granicą

Emigracja Polaków do pracy za granicą

Z roku na rok do pracy za granicą wyjeżdża coraz więcej Polaków. Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego liczba Polaków na emigracji wynosiła pod koniec 2016 r. około 2 515 tys. Polaków.

Szacunki GUS podają liczbę emigrantów (zaznaczając, że są to wartości przybliżone), którzy w danym okresie przebywają czasowo za granicą. Podana liczba ponad 2,5 tys. dotyczy osób dla których pobyt wynosił ponad 3 miesiące pod koniec roku 2016. Aż 80% osób przebywa za granicą powyżej 12 miesięcy. Wśród wyjeżdżających najwięcej jest osób młodych (ponad 58% to osoby poniżej 34 roku życia).

Z podanej liczby aż 2 214 tys. osób wyjechało z Polski do innego kraju europejskiego. Najwięcej osób wyjechało do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Irlandii, Włoch oraz Norwegii.

Tabela 1. Emigracja Polaków na pobyt czasowy w roku 2016, kraje o największej liczbie emigrantów

Najczęściej wyjazdy za granicę motywowane są chęcią poszukiwania większych zarobków niż w Polsce lub ucieczką przed bezrobociem. Polacy szukają pracy w różnych branżach. Jak można się spodziewać, największe zapotrzebowanie jest na pracowników z branży informatycznej, pielęgniarskiej, nauczycieli oraz lekarzy, jednak najłatwiej pracę w wybieranych przez obywateli Polski krajach dostaną robotnicy budowlani, operatorzy maszyn, kierowcy oraz opiekunki dla osób starszych.

Załącznik: Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 – 2016

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!