Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Dlaczego warto ubiegać się o National Insurance Number (NIN) przed wyjazdem z Wielkiej Brytanii?

Dlaczego warto ubiegać się o National Insurance Number (NIN) przed wyjazdem z Wielkiej Brytanii?

Brak właściwego numeru podatkowego NIN może znacznie utrudnić, a w coraz częstszych przypadkach nawet uniemożliwić odzyskanie nadpłaconego podatku dochodowego.

 

Od grudnia 2009r. urzędy w Wielkiej Brytanii odsyłają deklaracje podatkowe, bądź odmownie rozpatrują wnioski  w sytuacji, gdy klient nie posiada właściwego numeru podatkowego. National Insurance Number jest odpowiednikiem polskiego NIP-u, czyli daje prawo do emerytury, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku dla bezrobotnych a Polakom pracującym na wyspach umożliwia m.in. odzyskanie nadpłaconego podatku dochodowego. Brak numeru NIN powoduje, że od zarobków pracownika odprowadza  się najwyższy podatek, co dodatkowo przemawia za ubieganiem się o rejestrację NIN.

 

Aby taki numer otrzymać najlepiej zgłosić się do Jobcentre bądź do Social Security Office, gdzie otrzymamy numer do właściwego urzędu. Złożenie wniosku o nadanie NIN jest indywidualnym obowiązkiem każdej osoby i z pewnością ułatwi  załatwienie późniejszych formalności w Polsce, związanych z odzyskaniem nadpłaconego podatku.

 

Jeśli złoży się deklarację podatkową dotyczącą zwrotu nadpłaconego podatku bez numeru NIN, to właściwy urząd podatkowy ma problem żeby takiego klienta zweryfikować. Podobnie rzecz się ma w sytuacji, kiedy procedura odzyskiwania podatku przedłuża się i doradcy podatkowi chcą zasięgnąć informacji w urzędzie na temat prowadzonej sprawy – identyfikacja klienta odbywa się za pomocą numeru podatkowego. Brak właściwego NIN stwarza więc sytuację, w której doradca podatkowy jest bezsilny wobec wymogów urzędników. Tak więc, jeśli chce się odzyskać nadpłacony podatek, warto przed opuszczeniem Wielkiej Brytanii udać się do Jobcentre bądź do Social Security Office i rozpocząć procedurę nadania NIN.

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!