Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

DANIA | Zarobki w kraju Andersena

DANIA | Zarobki w kraju Andersena

Wysokość minimalnych stawek w poszczególnych sektorach duńskiej gospodarki ustalana jest na podstawie układów zbiorowych zawartych pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami.

 

            Duński rynek pracy od ponad stu lat regulowany jest drogą układów zbiorowych. Porozumienia dotyczącą m.in. takich kwestii jak: warunki pracy i wysokość zarobków. Zawierane są one na szczeblu centralnym dla wszystkich obszarów działalności, a także w odniesieniu do poszczególnych sektorów gospodarki, np. branży budowlanej.

 

Układ zbiorowy w budownictwie

            Przykładem takiego porozumienia jest układ zbiorowy zawarty pomiędzy związkami zawodowymi a Duńskim Zrzeszeniem Budownictwa Danskbyggeri. To ostatnie obejmuje ok. 6,5 tys. przedsiębiorstw budowlanych oraz producentów konstrukcji i materiałów. Firmy te zatrudniają ok. 90 tys. pracowników, w tym wielu Polaków.

            Na podstawie zawartego układu ze stroną związkową, pracodawcy zobowiązują się do przestrzegania ustaleń dotyczących wysokości minimalnych stawek za godzinę. Dzięki temu, polski pracownik zatrudniony na duńskiej budowie nie może zarabiać mniej niż 113,85 koron (15,2 euro) na godzinę. W przypadku pracy na akord minimalna stawka godzinowa określona jest w widełkach między 150-180 koron na godzinę.

            Pracodawcy zobowiązani są też do wypłacenia pracownikom 12 proc. dodatku urlopowego. Umowa określa też szczegóły dotyczące płacenia składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 11,4 proc. Pracodawca odprowadza 2/3 tej kwoty.

 

Stawki kelnerów i pracowników hoteli

            Układem zbiorowym objęta jest też branża hotelarsko-gastronomiczna. Dzięki temu polski kelner zatrudniony w duńskiej restauracji lub hotelu ma zagwarantowaną stawkę minimalną. Zgodnie z przepisami, pracownik niewykwalifikowany przy sprzątaniu hotelowej restauracji zarobi co najmniej 114,77 koron na godzinę. Jego kolega pracujący przy przyjmowaniu zamówień i serwowaniu posiłków musi już dostać minimum 125,42 koron.

             O wysokości godzinowej stawki decydują nie tylko kwalifikacje i doświadczenie na danym stanowisku, ale też forma zatrudnienia określona w umowie o pracy. Osoby będące na stałym etacie zarabiają więcej od pracowników sezonowych, nawet wtedy gdy wykonują tę samą pracę. Różnica w stawce między kelnerem zatrudnionym sezonowo podczas wakacji, a etatowym pracownikiem tej samej restauracji sięga 15 koron. Należy pamiętać, że nie wszyscy pracodawcy w Danii objęci są porozumieniem płacowym. Daje ono jednak pewne wyobrażenie o stawkach oferowanych w tej branży.

 

Minimum 14-15 euro

            Podobne ustalenia zawierane są także w innych sektorach gospodarki, m.in. w transporcie i przemyśle. W przypadku tej ostatniej branży stawka minimalna wynosi 107,35 koron (14,30 euro) na godzinę. Jednak już od 1 marca 2013 roku zostanie zwiększona do 108,70 koron.

            Mechanizm ustalania wysokości stawek w układach zbiorowych polega na dopasowywaniu płac do kosztów utrzymania. Warunki płacy i pracy w układach zbiorowych negocjowane są zwykle co drugi rok.

            W większości przypadków minimalne stawki ustalane są na poziomie 14-15 euro za godzinę. Można powiedzieć, że kwota ta to takie nieoficjalne minimum w tym kraju. Nie wyklucza to jednak zatrudnienia za mniejsze pieniądze. Niższe stawki zdarzają się np. przy niektórych pracach sezonowych w rolnictwie. Choć nawet w tym sektorze oscylują najczęściej wokół 13-14 euro.

 

Czas pracy i nadgodziny

            Nie tylko wielkość zarobków jest przedmiotem układów zbiorowych. Umowy te regulują także takie kwestie jak czas pracy i wysokość stawek za nadgodziny. Większość układów zbiorowych stanowi, że normalny dzień pracy powinien zawierać się między godziną 7.00, a 18.00. Praca w nocy nie jest zabroniona, jeśli pracodawca udowodni, że istnieje taka potrzeba. Nie może on jednak w godzinach 20.00-6.00 zatrudniać osób niepełnoletnich. 

            Jedyną ogólną zasadą wspólną dla wszystkich jest ta, że tygodniowy czas pracy wynosi 37 godzin. Umowa na pół etatu przewiduje pracę w wymiarze 15-30 godzin tygodniowo.

            W Danii nie ma też żadnych ustawowych przepisów dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych. Kwestie te również regulują układy zbiorowe. Nadgodziny są płatne w wysokości 150 lub 200 proc. podstawowej stawki. Zgodnie z niektórymi porozumieniami, pracownik ma wybór pomiędzy dodatkowym wynagrodzeniem za dodatkowe godziny lub prawem do dni wolnych od pracy.

            Niektóre układy pracy różnie określają definicje godzin nadliczbowych. Jedne przewidują, że są to godziny wychodzące ponad zwykły tygodniowy czas pracy, podczas gdy inne wskazują na czas wykraczający ponad podstawowe osiem godzin pracy w ciągu jednego dnia.

 

Stawki minimalne w branży hotelarsko-gastronomicznej:

Stanowisko/zawód  

Pensja miesięczna

Stawka za godzinę

Niewykwalifikowany pracownik gastronomii

18.352,48 DKK

114,47 DKK

 

Wykwalifikowany pracownik gastronomii

20.108,39 DKK

125,42 DKK

Niewykwalifikowany recepcjonista

18.280,35 DKK        

114,02 DKK

Wykwalifikowany recepcjonista i asystent hotelowy ds. czasu wolnego

20.108,39 DKK

125,42 DKK

 

Personel kelnerski na stałym etacie

22.400,15 DKK

139,71 DKK

Pensja gwarantowana dla personelu kelnerskiego na prowizji

20.254,52 DKK

126,33 DKK

Pomocnicy i asystenci

18.027,98 DKK

112,44 DKK

 

Osoby poniżej 18 lat

10.936,09 DKK

68,21 DKK

 

 

Maciej Sibilak

 

Źródło: Praca i nauka za granicą, nr 225, 3 września 2012r.

www.pracainauka.pl

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!