Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Czy jest możliwość otrzymania 500+ pracując za granicą?

Rodzina 500 plus to świadczenie, o które rodzice mogą się ubiegać od 2016 r. Pytanie, czy otrzymają je osoby, które w celach zarobkowych przebywają obecnie za granicą, a których rodzina nadal przebywa w Polsce.

W takich sytuacjach, o tym, czy świadczenie zostanie przyznane osobie przebywającej za granicą, decyduje urząd marszałkowski. Marszałek Województwa musi dokładnie przeanalizować takie sprawy i sprawdzić, czy świadczenie nie jest już pobierane w innym kraju. Jeżeli pełne świadczenie zostanie przyznane pracownikowi w dwóch lub więcej krajach jednocześnie, będzie to niezgodne z przepisami unijnymi.

Wyjątkiem przy pobieraniu świadczenia rodzinnego w dwóch krajach jest przypadek, gdy zasiłek w kraju, do którego rodzic dziecka wyjechał w celach zarobkowych, jest wyższy. Wtedy ten kraj wypłaca różnicę w kwocie zasiłków. Dla przykładu osoby pracujące w Niemczech powinny ubiegać się o świadczenie rodzinne w Polsce i dopiero na podstawie decyzji pozytywnej lub odmownej ubiegać się o wyrównanie kwoty zasiłku do tej obowiązującej w Niemczech, lub o przyznanie całości.

Przed wydaniem decyzji o 500+, polski urzędnik powinien sprawdzić, czy dana osoba nie pobiera już świadczeń w innym kraju. Dzięki rozwiniętym sieciom teleinformatycznym urzędy mogą sprawnie wymieniać informacje między sobą. W wielu wypadkach komunikacja odbywa się przez pocztę, co zwiększa czas rozpatrywania wniosków. W teorii urzędy mają 3 miesiące na odpowiedź na pismo przesłane z urzędu innego kraju. W praktyce jednak ten czas może zostać rozciągnięty, ponieważ np. brakuje wszystkich potrzebnych dokumentów i urzędnik prosi o ich dosłanie.

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!