Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Bogaty kraj = wysokie świadczenia

Bogaty kraj = wysokie świadczenia

NORWEGIA | Polacy podejmujący legalną pracę w Norwegii nabywają prawa do różnych świadczeń oferowanych przez tamtejszy system socjalny. Największą popularnością wśród naszych rodaków cieszy się zasiłek rodzinny i opiekuńczy.

 

Norwegia w porównaniu z Wielką Brytanią nie posiada aż tylu różnych świadczeń, z których mogliby skorzystać nasi rodacy zatrudnieni w tym kraju. Nie znaczy to jednak, że nie można tam liczyć na pomoc państwa. Wręcz przeciwnie. Już z samych zasiłków wypłacanych z tytułu posiadania dzieci można wyciągnąć ponad 4 tys. koron miesięcznie.

 

970 koron miesięcznie

            Polacy zatrudnieni w Norwegii lub prowadzący w tym kraju działalność gospodarczą mają prawo do zasiłku rodzinnego na dzieci. Świadczenie w wysokości 970 koron miesięczne wypłacane jest do czasu, aż twoja pociecha nie ukończy 18 lat. Barnetrygd przysługuje na każde dziecko w rodzinie i wypłacany jest niezależnie od wysokości dochodów rodziców. Starania o ten zasiłek należy rozpocząć od wypełnienia wniosku „Soknad om barnetrygd”. Formularze w języku norweskim i angielskim można otrzymać i złożyć w lokalnym urzędzie trygdekontoret.

            Jeśli twoja pociecha mieszka razem z tobą w Norwegii, musisz dołączyć tylko pozwolenie na pobyt (oppholdstilatelse) i numer personalny dziecka (fodselsnummer). Jeżeli jednak syn lub córka przebywają w Polsce, trzeba przedstawić ich akt urodzenia i zaświadczenie o wspólnym miejscu zamieszkania w kraju. Chodzi o to, by twój adres w Polsce był taki sam, jak miejsce zameldowania dziecka. Wszystkie dokumenty należy przetłumaczyć na język norweski lub angielski. Listę papierów niezbędnych do załatwienia sprawy zamykają: kopie kontraktu z norweskim pracodawcą (lub potwierdzenie o prowadzeniu działalności gospodarczej) i karty podatkowej (skattekort) oraz numer konta bankowego w Norwegii. Na decyzję o przyznaniu świadczenia trzeba czekać niekiedy nawet 10 miesięcy. Dobra wiadomość jest jednak taka, że zasiłek rodzinny wypłacany jest także wstecz, od momentu podjęcia pracy w Norwegii.

 

Zasiłek opiekuńczy

            Innym interesującym z punktu widzenia polskiego pracownika w Norwegii świadczeniem jest kontantstotte – zasiłek opiekuńczy na dziecko do trzeciego roku życia. Wypłacany jest on przez 23 miesiące od momentu ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Warunki i dokumenty niezbędne do uzyskania tego świadczenia są podobne jak w przypadku zasiłku rodzinnego. Istotną kwestią w przypadku starań o to świadczenie jest to, by twoja pociecha nie uczęszczała do państwowego przedszkola w pełnym wymiarze godzin. Inny jest też formularz, jaki należy wypełnić (kontantstotte). Na dziecko w wieku od 13 do 18 miesięcy przysługuje zasiłek w wysokości 5000 koron, dla dzieci w wieku 19-23 miesięcy wynosi do 3304 koron. Jeżeli dzieci nie zostaną wysłane do przedszkola, to rodzice mogą się ubiegać o przedłużenie czasu wypłacania zasiłku o 11 miesięcy, choć wówczas zostanie on jednak zredukowany o 50 proc.

            O dodatkowe pieniądze mogą się też starać samotni rodzice zatrudnieni w Norwegii. Ojcu lub matce wychowującym w pojedynkę dzieci w wieku 1-3 lat przysługuje tam specjalny dodatek småbarnstillegg w wysokości 600 koron miesięcznie. Ten dodatek jest wypłacany bez względu na liczbę posiadanych dzieci. Mogą się o niego ubiegać jedynie osoby pobierające zasiłek dla osób czasowo niezdolnych do podjęcia pracy zarobkowej w pełnym wymiarze godzin, ze względu na konieczność opieki nad małym dzieckiem.

 

Zasiłek dla bezrobotnych

            Nasi rodacy zatrudnieni w krainie fiordów mogą też liczyć na pomoc państwa w przypadku utraty pracy. Zasiłek dla bezrobotnych może najwcześniej być wypłacony od tego dnia włącznie, od którego wysuwasz swoje roszczenie (data zarejestrowania się jako poszukujący pracy jest z reguły uważana za datę wysunięcia roszczenia). Zakłada się, że wniosek o zasiłek dla bezrobotnych należy złożyć w krótkim czasie od chwili zarejestrowania się jako bezrobotny. Zazwyczaj za stosowny czas uważa się okres czterech tygodni. Jeśli do chwili złożenia wniosku minie ponad cztery tygodnie, będziesz mógł otrzymać zasiłek dla bezrobotnych od daty, kiedy do NAV wpłynęło twoje podanie, chyba że opóźnienie wynika z niezależnych od ciebie przyczyn, za które nie możesz ponosić żadnej odpowiedzialności. Większość wniosków zazwyczaj rozpatrywana jest w ciągu trzech tygodni.

            Wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi przeciętnie 62,4 proc. ostatniego dochodu brutto, a więc przed potrąceniem podatku. Jeżeli spoczywa na tobie obowiązek alimentacyjny lub masz na utrzymaniu dzieci w wieku poniżej 18 lat, otrzymasz jeszcze dodatek wynoszący 17 koron dziennie na każde dziecko. Jeżeli oboje rodzice pobierają zasiłek dla bezrobotnych, dodatek na dziecko będzie wypłacany tylko jednemu z nich.

Maciej Sibilak

 

Źródło: "Praca i nauka za granicą", wyd. nr 170, zaktualizowane

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!