Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

BELGIA | Kto powinien rozliczyć podatek z pracy w Belgii?

BELGIA | Kto powinien rozliczyć podatek z pracy w Belgii?

Z roku na rok coraz więcej Polaków wyjeżdża do pracy do Królestwa Belgii. Nasi rodacy podejmują tam głównie prace sezonowe w ogrodnictwie, rolnictwie i budownictwie. Krótki pobyt w Belgii nie zwalnia ich jednak z obowiązku rozliczenia się z tamtejszym urzędem skarbowym. Obowiązek ten mają bowiem wszystkie osoby zatrudnione w tym kraju. Oznacza to, że każdy polski pracownik wykonujący pracę najemną na terenie Belgii (pracujący dla belgijskiego pracodawcy, ale także oddelegowany przez polskiego pracodawcę) jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w belgijskim urzędzie skarbowym w roku następującym po roku zatrudnienia. Osoby pracujące w Belgii w roku 2014 zobowiązane są złożyć papierową deklarację do 26 czerwca 2015, jeśli są rezydentami podatkowymi. Termin dla nie-rezydentów to 2 października 2015.

 

W sytuacji, gdy urząd skarbowy nie otrzyma od podatnika jego zeznania rocznego, rozliczy go samodzielnie. Decyzja wydana przez urząd najczęściej z perspektywy podatnika jest niekorzystna, ponieważ nie uwzględnia się w niej prawa do ulg – a to skutkuje niższym zwrotem podatku lub nawet koniecznością dopłaty. „Nawet jeśli termin rozliczenia już minął, warto zwrócić się do doradcy podatkowego. Na wydanie decyzji podatkowej urząd skarbowy ma bowiem 3 lata.” – wskazuje Karolina Smereka z kancelarii podatkowej Europejskie Centrum Podatkowe. Jeśli w tym czasie nasz pełnomocnik nawiąże kontakt z urzędem, mamy możliwość uczestniczenia w postępowaniu. Przedstawienie naszej sytuacji rodzinnej  może skutkować wydaniem korzystnej dla nas decyzji. Najwyższe zwroty podatku otrzymują pracownicy posiadający dzieci, którzy co najmniej 75% wszystkich swoich dochodów w danym roku osiągnęli w Belgii. Warto wiedzieć, że belgijski urząd skarbowy z reguły nie posiada pełnych informacji na temat sytuacji rodzinnej podatnika, stąd większość pracowników rozlicza jak osoby samotne.

 

W sytuacji, gdy otrzymaliśmy niekorzystną decyzję podatkową, możemy się od niej odwołać w terminie 6 miesięcy od daty jej wydania. Przedstawiając oraz dokumentując stan faktyczny (stan cywilny, liczbę dzieci, itd.), mamy bardzo duże szanse na pozytywne rozpatrzenie odwołania. Jeżeli ostatecznym wynikiem rozliczenia jest dopłata, istnieje możliwość rozłożenia jej na raty lub odroczenia zapłaty (zazwyczaj jest ono udzielane na około 3 miesiące). Rozwiązanie to jest korzystne zwłaszcza dla tych osób, które po powrocie do Polski nie pracują i tym samym nie mają środków, by dopłacić należny podatek. Otrzymawszy decyzję ze zwrotem podatku, należy sprawdzić, czy znajduje się na niej numer naszego konta bankowego. Na części decyzji widnieje słowo „postassignatie”, oznaczające, że zwrot podatku należy odebrać na belgijskiej poczcie, co w większości przypadków jest niemożliwe. Doradca podatkowy może wystosować do urzędu prośbę o wypłacenie środków w formie przelewu na konto. Z reguły cała procedura nie trwa dłużej niż 3 miesiące.

 

Informacji w konkretnych sprawach udziela Europejskie Centrum Podatkowe we Wrocławiu, www.euro-punkt.pl , tel. 71 787 63 62.

 

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!