Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

AUSTRIA | Odzyskaj podatek zapłacony w Austrii

AUSTRIA | Odzyskaj podatek zapłacony w Austrii

30 kwietnia br. mija termin rozliczenia się z austriackim fiskusem za 2014 r. Osoby, które pracowały w tym kraju poniżej sześciu miesięcy w roku mogą odzyskać całość nadpłaconej kwoty.

 

            Rok podatkowy w Austrii, podobnie jak w Polsce, pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Dokumentem potwierdzającym wysokość dochodów i zaliczek pobranych na podatek dochodowy jest karta podatkowa Lohnzettel. Każdy pracownik musi ją otrzymać od swojego pracodawcy zaraz po zakończeniu roku podatkowego. To na podstawie informacji tam zawartych fiskus oblicza wielkość należnego podatku.

 

Rozliczenie podatku

             Podstawą opodatkowania dochodu w Austrii jest wynagrodzenie pracownika oraz wartość wszystkich dodatkowych świadczeń otrzymanych od pracodawcy. Decydujące znaczenie dla sposobu rozliczenia się z austriackim fiskusem ma status rezydenta. Jest nim osoba, która przebywała i pracowała w tym kraju powyżej sześciu miesięcy w roku. Taki pracownik podlega w Austrii tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W sytuacji gdy nie jest on w stanie wykazać, że przebywał w tym kraju nieprzerwanie przez okres przynajmniej 6 miesięcy, to może składać zeznanie podatkowe wówczas, jeżeli jego dochody poza granicami Austrii nie przekroczyły 10 tys. euro.

            Kwota jaką zwróci ci austriacki fiskus zależy od wysokości całkowitego dochodu brutto oraz sumy zaliczek zapłaconych na poczet podatku dochodowego. W niektórych przypadkach masz szansę odzyskać cały zapłacony podatek. Stanie się tak wówczas, gdy twoje dochody okażą się niższe od kwoty wolnej od podatku, która w roku 2014 wynosiła 11 tys. euro.

 

Do pięciu lat wstecz

            Całość potrąconego podatku uzyskają też osoby nieposiadające w Austrii statusu rezydenta, a więc przebywające i pracujące w tym kraju do sześciu miesięcy w roku.

            Polacy ubiegający się o zwrot podatku zobowiązani są do przedłożenia w austriackim urzędzie skarbowym karty podatkowej Lohnzettel (druk L16). W przypadku jej braku niezwykle pomocny może się okazać odcinek wypłaty Lohnabrechnung.

            Podatek za dany rok podatkowy rozliczamy na formularzu L1 (Arbeitnehmer Innenveranlagung). W przypadku osiągania dochodów z innych źródeł, (np. z umowy o dzieło, zlecenia, czy najmu) w kwocie przekraczającej 730 euro należy złożyć deklarację E1, która zastępuje w tym przypadku formularz L1.

             O zwrot nadpłaty podatku dochodowego w Austrii można się starać do pięciu lat wstecz. Cała procedura zwrotu podatku trwa od 3 do 6 miesięcy.

 

Ulgi podatkowe

            Osoby pracujące w Austrii mogą skorzystać z szeregu ulg podatkowych obniżających wielkość płaconego podatku. Przysługują one głównie na dzieci, na które podatnik otrzymywał zasiłek rodzinny (Familienbeihilfe).

            Można skorzystać również odliczeń wydatków specjalnych oraz kosztów prywatnego ubezpieczenia, prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego czy podróży do stałego miejsca zamieszkania. Uwaga! Aby móc skorzystać z wyżej wymienionych odliczeń, trzeba posiadać na nie rachunki oraz faktury. Przy podróżach do rodziny brane są pod uwagę przejazdy tygodniowe (w przypadku małżeństw) lub miesięczne (w przypadku osób samotnych). Wydatki te wymagają pokwitowania w formie biletów lub rachunków za paliwo.

            Zgodnie z polską-austriacką umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody uzyskane w Austrii należy zgłosić polskiemu fiskusowi w zeznaniu rocznym, ale nie płaci się od nich podatku w Polsce. Mogą one jednak wpłynąć na wysokość podatku płaconego w kraju. Stanie się tak wówczas, gdy suma dochodów uzyskanych w obydwu krajach spowoduje przekroczenie któregoś z polskich progów podatkowych.

Maciej Sibilak

 

http://pracainauka.pl/zwrot-podatku/odzyskaj-podatek-zaplacony-w-austrii

www.pracainauka.pl

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!