Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Niemcy: wszystko o nadgodzinach w pracy!

 Niemcy: wszystko o nadgodzinach w pracy!


Czym są nadgodziny?

Z pewnością nikogo nie zaskoczymy, twierdząc, że nadgodziny to nic innego, jak czas przekraczający ustalony w umowie czas pracy.

 Nadgodziny w Niemczech

Teoretycznie, w Niemczech, pracownik może pracować do 48 godzin w tygodniu. Oczywiście, w praktyce bywa różnie, bo przyznanie nadgodzin może wynikać z wielu czynników.

Pojawi się więc pytanie - co to za czynniki i czy ktoś może zmusić pracownika do pracy poza ustalonymi w umowie godzinami? Oczywiście, nic nie może się odbywać w formie przymusu, ale pracodawca w określonych okolicznościach ma prawo zobowiązać pracownika do nadgodzin. Ważne jednak, żeby sytuacja była tymczasowa i o ile jest to naprawdę konieczne. Jeżeli na przykład kilku pracowników na produkcji się rozchorowało, to jest to sytuacja nagła i nieprzewidziana - w takiej sytuacji pracownik może mieć narzucone nadgodziny.

Uwaga! Bardzo ważne jest jednak to, że każdy pracownik, obowiązkowo, musi mieć czas na regenerację pomiędzy pracą. Ten czas ustawowo wynosi 11 godzin od wyjścia z pracy, do ponownego jej rozpoczęcia.

Może być również tak, że w firmie funkcjonuje rada zakładowa. W tym przypadku to właśnie ww. rada będzie decydowała o przyznawaniu nadgodzin pracownikom.

Wynagrodzenie za nadgodziny w Niemczech

Tu sytuacja nie jest do końca klarowna. Wiele zależy od umowy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Każda osoba zatrudniona na umowę o pracę, otrzymuje zryczałtowaną kwotę za wypracowanie określonej w umowie ilości godzin. Jeżeli dochodzą do tego nadgodziny, w Niemczech można umówić się z pracodawcą na dodatkową kwotę wypłaty lub zamianę nadgodzin na dodatek za nadgodziny, w formie dodatkowego urlopu płatnego.

Rekompensata za nadgodziny w Niemczech

Zgodnie z paragrafem 612, ustęp 1 Bürgerliches Gesetzbuch, czyli niemieckiego Kodeksu Cywilnego - obowiązkiem pracodawcy jest zapłacenie pracownikowi za nadprogramowego godziny pracy, jeśli w określonej sytuacji mógł spodziewać się realizacji zadania, wykonywanego przez pracownika, jedynie za opłatą dodatkową.

Zdarza się jednak tak, szczególnie na stanowiskach kierowniczych, że umowa zakłada, że nadgodziny są już elementem stawki miesięcznej określonej w umowie o pracę. Oczywiście, pracodawca nie ma prawa nadużywać tego zapisu. Jeżeli zaistnieje zjawisko znacznej rozbieżności pomiędzy czasem poświęconym przez pracownika na nadgodziny a wynagrodzeniem, należy interweniować.

Jak to wygląda w praktyce?

Teoretycznie dzień pracy powinien wynosić 8 godzin. Zdarza się jednak, że pracodawca wymaga obecności przez 10 godzin w ciągu dnia. Ważne, aby w ostatecznym rozrachunku, czyli po uwzględnieniu dni wolnych i nadgodzin, średni czas pracy wynosił 8 godzin w ciągu dnia, licząc ostatnie 6 miesięcy. Godziny pracy liczone są oczywiście w dniach roboczych, ale do nich zaliczamy także sobotę. W związku z tym w jednym tygodniu pracownik może przepracować nawet 60.

Uwaga! Niemieckie prawo stanowi, że to na barkach pracownika leży udowodnienie i udokumentowanie nadgodzin w pracy. W związku z tym zalecamy prowadzenie dokumentacji na bieżąco i pobieranie podpisu za każdym razem od pracodawcy.

Nauka zawodu a nadgodziny w Niemczech

W teorii nadgodziny nie dotyczą młodzieży uczącej się zawodu. Oczywiście, od tej reguły są wyjątki i dotyczą one nieprzewidzianych, nagłych sytuacji, które mogą się zdarzyć w każdej firmie. Jeżeli tak się stanie, to pracodawca musi zapewnić młodemu pracownikowi czas wolny od pracy, który zrekompensuje nadgodziny.

Jeżeli naukę zawodu podejmuje osoba poniżej osiemnastego roku życia, to nadgodziny również wchodzą w grę jedynie w wyjątkowych sytuacjach, jednak maksymalny czas pracy takiej osoby może wynosić 8,5 godziny.

Odmowa wypłaty przez pracodawcę

Przede wszystkim w krajach europejskich istnieje obowiązek prowadzenia pełnej dokumentacji godziny pracy pracowników. Jeżeli taka dokumentacja jest prowadzona rzetelnie, to pracodawca nie powinien uchylać się od płacenia wynagrodzenia za nadgodziny. Jeżeli tak się stanie, pracownik ma jasne dowody, aby występować przeciwko pracodawcy.

Uwaga! Zwykle w umowie widnieje zapis dotyczący terminu przedawnienia obowiązku zapłaty za nadgodziny. Zgodnie z prawem są to trzy lata, ale Każda umowa może regulować to inaczej. Ważne, żeby czas nie był krótszy niż trzy miesiące. Warto zwrócić na to uwagę.

Jeżeli szukasz pracy za granicą, koniecznie zerknij do naszej sekcji „Praca za granicą” - https://www.euro-punkt.pl/praca/

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!