Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

"500+" a praca za granicą - czy się należy?

Od kwietnia 2016 roku Program „ Rodzina 500 +” gwarantuje setkom polskich rodzin finansową pomoc w wychowaniu dzieci. Co miesiąc na taką kwotę mogą liczyć wszyscy rodzice drugiego i kolejnego dziecka, które nie osiągnęło pełnoletniości lub rodzice jedynaków (po spełnieniu kryterium miesięcznego dochodu, który nie może przekroczyć w tym przypadku 800 zł na członka rodziny lub 1200 zł na osobę, gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności).

Sprawa jest prosta w przypadku, gdy wszyscy członkowie rodziny mieszkają i pracują w Polsce, jednak co w sytuacji, gdy jedno lub dwoje rodziców zarabia za granicą lub jeśli cała wyemigrowała?

Jeśli jedno z rodziców podjęło pracę zawodową w którymś z państw Unii Europejskiej, a drugie z nich ma status bezrobotnego, świadczenia rodzinne powinny być wypłacane w tym kraju należącym do Unii Europejskiej, w którym  podjęta została praca zarobkowa.

Jeśli oboje rodzice pracują za granicą, a ich dzieci pozostały w Polsce pod opieką rodziny, zasiłek na dzieci powinno wypłacić państwo, w którym zatrudnieni są rodzice (w Polsce może zostać wtedy przyznany tzw. dodatek dyferencyjny).

Natomiast w sytuacji, gdy oboje rodzice wraz z dziećmi mieszkają na terenie jednego z państw należących do UE (poza Polską), nie ma możliwości skorzystania z polskiego programu 500+.

WAŻNE: Należy pamiętać, że prawo obowiązujące w krajach Unii Europejskiej zabrania korzystania ze świadczeń na rzecz rodziny w dwóch państwach jednocześnie- jeśli taka sytuacja miała miejsce, pobrane bezprawnie pieniądze trzeba będzie wraz z naliczonymi odsetkami zwrócić.

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!