Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Niemcy - jak otrzymać zasiłek mieszkaniowy? Kto może wnioskować?

Niemcy - jak otrzymać zasiłek mieszkaniowy? Kto może wnioskować?

Wohngeld, czyli dodatek mieszkaniowy, który wypłaca państwo na rzecz osób zarabiających mniej. Dodatek działa na zasadzie subwencji, a jego celem ma być ochrona osób niezamożnych i ich warunków życia.

 

Polacy pracujący w Niemczech również mogą skorzystać z dodatku. Może się tak zdarzyć, jeżeli chwilowo sytuacja finansowa pracownika się pogorszyła.

 

Kto dostanie dodatek mieszkaniowy?

 

Na wydanie pozytywnej decyzji o przyznaniu dodatku składa się kilka informacji:

 

 • liczba osób w gospodarstwie domowym
 • całkowity dochód mieszkańców
 • wysokość kwoty opłat (informacja dla właścicieli)

 

W Niemczech dodatek mieszkaniowy może trafić zarówno do najemnicy, jak i właścicieli mieszkań.

 

1. Dodatek mieszkaniowy dla najemcy, czyli osoby, która w tym przypadku musi osobiście użytkować powierzchnie, którą wynajmuje w zamian za pieniądze. Może być to również podnajemca.

2. Dodatek pokrywający obciążenia, przeznaczony dla właściciela lokalu. Tak samo, jak w przypadku najemcy, wnioskodawca (czyli właściciel) musi osobiście użytkować mieszkanie czy dom.

 

Kto nie otrzyma dodatku?

 • osoby zarabiające więcej (kwota brutto) niż poniższe kwoty.

Niżej wymienione kwoty dotyczą dużych miast. W mniejszych miejscowościach kwoty te będą niższe.

 

1010,64 € - 1 osoba

1384,76 € - 2 osoby

1673,43 € - 3 osoby

2166,02 € - 4 osoby

2461,22 € - 5 osób

2763,64 € - 6 osób

 

W zależności od miejsca zamieszkania, urzędy odliczają poszczególne kwoty, m.in. na ubezpieczenie.

 

 • osoby otrzymujące już dodatki na mieszkanie (np. uczniowie przyuczający się do zawodu mają możliwość skorzystania z takiego dodatku)

 

Minimalny dochód dający uprawnienia do dodatku

Okazuje się również że ci, którzy mają zbyt niskie zarobki, mogą nie otrzymać dodatku mieszkaniowego. Takie osoby są odsyłane Jobcenter, Gdzie otrzymają określoną pomoc.

Z uwagi na to, że kwoty zmieniają się w zasadzie raz w roku, przekazujemy wam informację jak wyliczyć minimalną kwotę zarobków w celu otrzymania dodatku mieszkaniowego.

Po pierwsze należy określić, jaka w obecnej chwili będzie wysokość zasiłku dla osób bezrobotnych w odniesieniu do swojej sytuacji. Następnie do ww. kwoty trzeba dołączyć koszty czynszu, rachunków, ubezpieczenia na zdrowie oraz inne istotne wydatki (np. na leki z uwagi na ciężką chorobę).

W ten sposób powstaje tzw. fikcyjny dochód minimalny. Od niego odejmujemy rzeczywisty dochód w kwocie netto. Jeżeli pierwszy z nich okaże się wyższy, to najpewniej osoba zostanie odesłana do wspomnianego już Jobcenter.

 

Dokumentacja

 

Aby starać się o dodatek mieszkaniowy, musimy przedstawić w urzędzie następujące dokumenty:

 

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • zaświadczenie od osoby, która wynajmuje nam mieszkanie (może je także wydać spółdzielnia)
 • zaświadczenie o dochodach (od pracodawcy)
 • powyżej 16 r.ż. niezbędne będzie także zaświadczenie ze szkoły
 • decyzja o rencie i jej wysokości
 • legitymacja poświadczająca niepełnosprawność
 • zaświadczenie dotyczące zysków z kapitałów
 • dokument poświadczający decyzje o zasiłku opiekuńczym
 • ewentualne zaświadczenie od banku o środkach obcych, jeżeli takie występują.

 

Dokumentacja jest oczywiście zależna od sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się wnioskodawca.

 

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!