Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Czym w istocie jest zwrot podatku za pracę za granicą?

Czym w istocie jest zwrot podatku za pracę za granicą?

W powszechnej opinii zwrot podatku przysługuje każdej osobie, która pracowała legalnie a pracodawca odprowadzał z jej wynagrodzenia zaliczki na podatek. Zwrot podatku wynika z rozliczenia rocznego przed zagranicznym urzędem skarbowym. Nie zawsze jednak rozliczenie roczne  musi skutkować zwrotem podatku (nadpłatą).

 

            Z założenia podatek powinien być pobrany w takiej wysokości, aby na koniec roku podatkowego podatek należny (roczny podatek dochodowy) był równy sumie pobranych zaliczek. Jednak rzadko się tak zdarza. W większości przypadków, przy braku innych dochodów, suma zapłaconych zaliczek jest wyższa od podatku rocznego. Wtedy to podatnikowi przysługuje zwrot nadpłaty.

Urząd skarbowy zwraca wyłącznie nadpłacony podatek , którego nie należy mylić z kwotą podatku odprowadzonego przez pracodawcę (to właśnie ta kwota widnieje na zaświadczeniach podatkowych).

 

            Wniosek każdego podatnika rozpatrywany jest przez urząd indywidualnie, więc porównując zwrócone kwoty nie należy kierować się tym, co dostają inni. W przypadku osób pracujących np. przez cały rok podatkowy może okazać się, że pobrane zaliczki na podatek są prawidłowe. Wówczas  takiej osobie nie będzie przysługiwał zwrot nadpłaconego podatku. Osoby o niższych dochodach, mogą oczekiwać zwrotu całego podatku, natomiast w przypadku osób o wyższych zarobkach trudno jest oszacować dokładny zwrot bez właściwego uwzględnienia możliwych do odliczenia ulg podatkowych, sytuacji rodzinnej, dodatkowych kosztów uzyskania przychodów, dochodów z innych krajów (np. z Polski) itp.

 

           W praktyce wymogiem przeprowadzenia rozliczenia przez zagraniczny urząd skarbowy jest posiadanie karty podatkowej. Pracodawca zobowiązany jest do wydania jej pracownikowi po zakończeniu pracy lub na zakończenie roku podatkowego.

Terminy rozpatrywania wniosków są różne i zależą od ilości wniosków opracowywanych w danej chwili przez konkretny urząd skarbowy. W większości krajów nie ma ustawowego terminu rozpatrywania wniosków, prawo określa natomiast terminy, po upływie których podatnikowi należą się od urzędu odsetki.

O zwrot nadpłaconego podatku można ubiegać się wstecz. W Irlandii można rozliczyć 3 ostatnie lata, w Niemczech - 2 lata (w określonych przypadkach 5 lat) natomiast w Holandii, Wielkiej Brytanii i Austrii - 5 lat.

Zwrot nadpłaconego podatku następuje po uprzednim wydaniu decyzji podatkowej przez zagraniczny urząd skarbowy.

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!