Abolicja podatkowa po polsku

Dochody osób migrujących w celach zarobkowych są, co do zasady, podwójnie opodatkowane. Polska ma jednak podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w szczególności z krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Zgodnie z tymi umowami, w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dochody zagraniczne są albo zwolnione z podatku (z zastrzeżeniem progresji), albo podatnik ma prawo odliczyć od podatku należnego w Polsce podatek zapłacony za granicą (tzw. zaliczenie proporcjonalne lub kredyt podatkowy).

 

Funkcjonująca tzw. ulga abolicyjna (art. 27g ustawy o PIT)  pozwala opodatkować zagraniczne dochody, do których stosuje się metodę kredytu podatkowego, w sposób faktycznie tożsamy ze zwolnieniem podatkowym. Jak ten fakt jest intepretowany przez Ministerstwo  Finansów przez Dyrektorów Izb Skarbowych? Poniżej trzy wybrane interpteracje indywidualne:

 

Zobacz także:

Zwrot podatku z zagranicy a korekta PIT-36

Interpretacja indywidualna z dnia 2013.08.02, znak: ILPB2/415-451/13-2/ES wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu

Abolicja podatkowa - podatek zwrócony z 2009 roku

Interpretacja indywidualna z dnia 2012.10.08, znak: IBPBII/1/415-649/12/BJ wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach

Ulga abolicyjna bez odliczenia od podatku obliczonego w PIT-36

Interpretacja indywidualna z dnia 2013.07.11, znak: ITPB2/415-429/13/IG wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!