Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Zwrot podatku z Holandii

Zwrot podatku z Holandii

Pracowałeś w Holandii? Odzyskaj nadpłacony podatek!

Pracowałeś w Holandii i chciałbyś odzyskać nadpłacony podatek? Trafiłeś w dobre miejsce. Nasza kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie rozliczeń podatkowych z Holandii od roku 2002. Zwrot podatku może odzyskać każdy, kto legalnie pracował na terenie Holandii i jego zaliczki opłacone przez pracodawcę na podatek dochodowy były zbyt wysokie, nawet jeżeli okres pracy był krótki. Zatrudniamy grono profesjonalnych doradców, którzy wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie z sukcesem pomagają odzyskać naszym klientom zwrot podatku z Holandii. Każdą powierzoną nam sprawę traktujemy indywidualnie, zapewniając klientowi wsparcie zarówno w zakresie kompletowania oraz wypełniania dokumentacji, jak i podczas realizacji prac związanych z rozliczeniem podatku dochodowego. Rozliczenie w zagranicznym Urzędzie Skarbowym nie powoduje problemów z rozliczeniem w polskim Urzędzie Skarbowym. Zwrot podatku z Holandii to średnio aż 2610 PLN! To są pieniądze, które Ci się należą i nasza kancelaria pomoże Ci je odzyskać.

Koszt rozliczenia to tylko 199 PLN + 5% kwoty zwrotu netto!

Zakres świadczonej przez nas usługi:

 • Pomoc przy wypełnianiu formularzy
 • Analiza przesłanych dokumentów oraz omówienie wszystkich możliwych do zadeklarowania kosztów, które zwiększają zwrot podatku
 • Oszacowanie wysokości zwrotu podatku oraz sprawdzenie, czy występuje obowiązek rozliczenia
 • Pozyskanie niezbędnych do rozliczenia podatku kodów dostępu do systemu rozliczeniowego
 • Zgłoszenie numeru konta osobistego oraz adresu korespondencyjnego w holenderskim urzędzie 
 • Stworzenie i wysłanie zeznania podatkowego do odpowiedniego urzędu w Holandii
 • Odpowiadanie na wszystkie pisma z urzędu dotyczące prowadzonej sprawy
 • Sprawdzenie poprawności decyzji podatkowej wydanej przez Holenderski urząd
 • Odwołanie się od decyzji jeżeli będzie niezgodna ze stanem faktycznym lub naruszy obowiązujące prawo
 • Monitorowanie przebiegu sprawy, aż do momentu otrzymania przelewu na Twoje konto

Współpracując z Europejskim Centrum Podatkowym masz pewność, że Twoja sprawa dotycząca zwrotu podatku z Holandii zostanie poprowadzona od początku do końca, czyli momentu, w którym otrzymasz swoje pieniądze.

Jak odzyskać nadpłacony podatek? 

Wystarczy wypełnić formularz znajdujący się po lewej stronie lub zadzwonić pod numer 71 787 63 62 - nasz konsultant dokładnie omówi procedurę odzyskania podatku. Po rozmowie prześle do Ciebie dokumenty do wypełnienia w języku polskim. Resztą zajmą się nasi doradcy!

Pamiętaj! O zwrot podatku z Holandii możesz ubiegać się tylko do 5 lat wstecz. Po tym okresie nie będziesz mieć możliwości ubiegania się o zwrot.

 • 1. Kto ma obowiązek rozliczenia się z podatku? Rozwiń Obowiązek zgłoszenia swojej deklaracji podatkowej ma każdy kto spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:
  - otrzymano zaproszenie do rozliczenia;
  - otrzymano papierową deklarację z Belastingdienst;
  - otrzymano wezwanie do rozliczenia;
  - nie otrzymano żadnego z wyżej wymienionych, ale szacowana kwota zwrotu to więcej niż 14 Euro lub niedopłata wynosi więcej niż 45 Euro.
 • 2. Terminy związane z rozliczeniem podatku w Holandii Rozwiń Osoby określone jako rezydenci podatkowi na terenie Holandii mają obowiązek złożyć zeznanie do 1 lipca kolejnego roku. W przypadku nierezydentów urząd nie określił terminu na rozliczenie podatkowe. Rozliczenia można dokonać maksymalnie do 5 lat wstecz. W przypadku otrzymania wezwania lub papierowej deklaracji rozliczenia podatku należy dokonać w terminie wyznaczonym przez urząd.
 • 3. Czy zwrot podatku przysługuje każdemu? Rozwiń Nie, nie każdemu. Jest to uwarunkowane wieloma czynnikami, takimi jak: osiągnięty przychód, czas zatrudnienia, posiadanie dzieci itd. Najistotniejsza jest kwestia dotycząca rezydentury na terenie Holandii, która jest przyznawana osobom, które osiągnęły 90% lub więcej swoich dochodów światowych na terenie Holandii. Tylko rezydenci mają możliwość skorzystania z ulg podatkowych. W przypadku niespełnienia tego kryterium rozliczenie nadal może być opłacalne, ale zwrot podatku może być niższy.
 • 4. Ile wynosi zwrot podatku? Rozwiń Wysokość zwrotu podatku jest uzależniona przede wszystkim od wysokości zarobków. Im większy zarobek, tym większe zaliczki podatkowe odprowadzane do Urzędu Skarbowego. Większy zwrot podatku można uzyskać poprzez rozliczenie wspólne z parterem fiskalnym (tzw. rozłąkowe) lub rozliczenie wspólne z dzieckiem. Średni zwrot podatku z Holandii to 2610 PLN.
 • 5. Ile czasu trwa procedura rozliczenia podatku z Holandii? Rozwiń Średni czas oczekiwania (od wysłania zeznania podatkowego do momentu wpływu pieniędzy na konto) to od 3 do 6 miesięcy. Jest to uwarunkowane głównie działalnością urzędu, do którego skierowane jest dane zeznanie podatkowe. Holenderski urząd skarbowy może uregulować przysługujący Ci zwrot podatku w okolicach daty wydania decyzji podatkowej. Możesz też otrzymać druk „Opgaaf rekeningnummer”, który zawiera prośbę o podanie numeru konta do wypłaty zwrotu. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego druku holenderski urząd ma do 8 tygodni na wykonanie przelewu.
 • 6. Na jakie konto wpłyną pieniądze ze zwrotu podatku? Rozwiń Wszystkie środki wysyłane przez holenderski Urząd Skarbowy kierowane są tylko i wyłącznie na konto osobiste podatnika. Pieniądze nie mogą być wysłane na konto pełnomocnika, ani żadnej osoby trzeciej. W sytuacji rozliczenia rozłąkowego do urzędu należy zgłosić konto podatnika oraz osobno konto współmałżonka.
 • 7. Brak karty podatkowej (Jaaropgave) Rozwiń Kartę podatkową powinniśmy otrzymać od pracodawcy po zakończeniu roku kalendarzowego. W przypadku jej braku należy skontaktować się z pracodawcą lub pośrednikiem i poprosić o jej przesłanie. Dokument ten zazwyczaj wysyłany jest elektronicznie np. na podany pracodawcy adres e-mail lub można go pobrać w panelu pracownika jeżeli został założony. W przypadku braku możliwości kontaktu z pracodawcą nasza kancelaria może pozyskać ten dokument (koszt pozyskania to 50 zł netto).
 • 8. Rozliczenie podatku z Holandii, a Urząd Skarbowy w Polsce Rozwiń Pieniądze otrzymane z tytułu zwrotu podatku z Holandii nie są opodatkowywane w Polsce. Zwrot podatku nie jest dochodem dodatkowym, lecz wyrównaniem zróżnicowania między podatkiem należnym i odprowadzonymi zaliczkami. Podatnicy osiągający dochody z zagranicy i posiadający miejsce zamieszkania w Polsce mają obowiązek złożenia deklaracji PIT w polskim urzędzie skarbowym. Jednocześnie muszą dołączyć do zeznania formularz PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo, z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu, a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą. Zeznanie podatkowe należy złożyć nawet w sytuacji kiedy podatnik nie osiągnął dochodu na terenie Polski.
 • 9. Rozliczenie wspólne tzw. „rozłąkowe” Rozwiń Rozliczenie rozłąkowe jest to dodatkowa ulga możliwa do uzyskania na terenie Holandii dokonując rozliczenia wraz z współmałżonkiem lub partnerem fiskalnym. Ulga ta bardzo często jest wyższa niż zwrot podatku i wynosi średnio aż 1000 Euro! Aby rozliczyć się wspólnie trzeba być w związku małżeńskim lub w zarejestrowanym związku partnerskim jednocześnie będąc wspólnie zameldowanym dłużej niż 6 miesięcy pod jednym adresem. Holenderski urząd przewidział też możliwość takiego rozliczenia dla osób niebędących w zarejestrowanym związku. W takiej sytuacji trzeba posiadać potwierdzenie wspólnego zameldowania (ponad 6 miesięcy w jednym roku podatkowym) oraz posiadać dziecko/dzieci (również dzieci przysposobione). Aby móc rozliczyć się wspólnie współmałżonek lub partner fiskalny również musi posiadać numer BSN (sofi numer) oraz jego dochody z Polski powinny być bardzo niskie. Nasza kancelaria zajmuje się wyrobieniem numeru BSN dla współmałżonka (koszt usługi to 199 zł netto).
 • 10. Wezwanie do rozliczenia Rozwiń Każdy, kto otrzymał od holenderskiego urzędu skarbowego wezwanie do rozliczenia (Aangiftebrief) zobowiązany jest do obligatoryjnego złożenia deklaracji podatkowej.
  Aangiftebrief to dokument wysyłany przez holenderski urząd, w którym znajduje się wezwanie podatnika do dostarczenia deklaracji za określony rok podatkowy. Złożenie deklaracji w tej sytuacji jest obowiązkowe i nie jest istotne, czy dana osoba pracowała na terenie Holandii w danym roku czy też nie. Osoby, które otrzymały takie pismo urzędowe, a nie osiągnęły przychodu w państwie holenderskim w danym roku podatkowym, powinny dostarczyć odpowiednią informację do holenderskiego urzędu. W przypadku zignorowania tego pisma Belastingdienst ma prawo obciążyć podatnika karą finansową.

Procedura rozliczenia podatku z Holandii


ikonaWypełnij formularz zgłoszeniowy, który znajduje się po lewej stronie lub zadzwoń pod numer 71 787 63 62. Przedstawimy Ci naszą ofertę na rozliczenie podatku z Holandii i wyślemy do Ciebie komplet dokumentów do wypełnienia w języku polskim.

ikonaPo otrzymaniu wypełnionych formularzy sprawdzimy ich poprawność i w razie braków skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub e-mailowo w celu ich uzupełnienia.
Ten etap zazwyczaj trwa nie dłużej niż 14 dni.

ikonaPo uzupełnieniu wszystkich informacji wykonamy następujące czynności:
a) sprawdzimy czy do urzędu skarbowego został zgłoszony aktualny numer konta, na który urząd wyśle Twój zwrot podatku. Jeżeli numer konta został zmieniony to bezpłatnie zaktualizujemy go w urzędzie
b) w przypadku pierwszego rozliczenia z holenderskim urzędem skarbowym zamówimy niezbędne do rozliczenia podatku kody dostępu do systemu rozliczeniowego. Urząd wyśle je w terminie 3 tygodni w dwóch osobnych kopertach na Twój adres korespondencyjny (sprawdzimy bezpłatnie jaki adres zgłoszony jest do urzędu)
c) sporządzimy zeznanie podatkowe oraz oszacujemy wysokość nadpłaconego podatku. W przypadku dopłaty lub niskiego zwrotu skontaktujemy się telefonicznie w celu omówienia zaistniałej sytuacji. Ten etap zazwyczaj trwa nie dłużej niż 14 dni.

ikonaZeznanie podatkowe kierujemy wraz z wcześniej przesłanymi dokumentami do holenderskiego urzędu skarbowego. Średni czas na wydanie decyzji podatkowej to od 3 do 6 miesięcy. Jest to uwarunkowane głównie działalnością urzędu, do którego skierowane jest dane zeznanie podatkowe. Zdarza się, że jest to kilka tygodni, ale mają też miejsce sytuacje, kiedy rozliczenie się przeciąga na okres dłuższy niż pół roku. W sytuacji kiedy urząd będzie zwlekał z wydaniem decyzji będziemy kontaktować się z urzędem w celu ponaglenia do wydania decyzji. Maksymalny termin na wydanie decyzji podatkowej w Holandii to 3 lata od dnia wpłynięcia do urzędu zeznania podatkowego.

ikonaPo otrzymaniu decyzji zostanie sprawdzona jej poprawność. W sytuacji kiedy naruszy ona prawo lub nie będzie niezgodna ze stanem faktycznym do urzędu zostanie wysłane odwołanie. Niezależnie od poprawności wydanej decyzji urząd wyśle środki na Twoje konto osobiste. Ten etap jest uzależniony od urzędu, ale środki wysyłane są zazwyczaj w terminie od 2 do 4 tygodni od otrzymania decyzji podatkowej.

Faktura zostanie wystawiona i wysłana na adres korespondencyjny dopiero po otrzymaniu i sprawdzeniu decyzji podatkowej.

Zgłaszając się po zwrot podatku do Europejskiego Centrum Podatkowego masz pewność, że nasi specjaliści zajmą się kompleksowo Twoim rozliczeniem. Cała procedura od momentu otrzymania dokumentów do otrzymania przelewu trwa średnio 6 miesięcy.

Formularze do rozliczenia podatku z Holandii

Pobierz formularze do rozliczenia podatku z Holandii, wypełnij je i odeślij do naszej kancelarii. Po otrzymaniu wypełnionych formularzy będziemy się kontaktować w celu omówienia ich poprawności. W razie pytań przy wypełnianiu dokumentów zadzwoń na numer 71 787 63 62 – pomożemy w ich wypełnieniu i odpowiemy na Twoje wszystkie pytania. W przypadku pobrania formularzy z naszej strony otrzymasz dodatkowy rabat w wysokości 5% od naszej prowizji!

Zobacz także:

Zwrot podatku z Niemiec

Od kilkunastu lat skutecznie odzyskujemy dla naszych klientów zwrot podatku z Niemiec. Zapewniamy pełen zakres usług, a w tym pomoc w kompletowaniu oraz wypełnianiu...

Dlaczego my

Rozliczać się samodzielnie czy skorzystać z wyspecjalizowanej firmy? Sprawdź nasze argumenty.

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii

Europejskie Centrum Podatkowe Sp. z o.o. od 15 lat skutecznie zajmuje się odzyskiwaniem zwrotu podatku z całej Wielkiej Brytanii. Zaufało nam już ponad 40 000 klientów!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!