dla pracodawców / for employers / Für Arbeitgeber

Zostań naszym partnerem

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

Zasiłki rodzinne - Irlandia

Child Benefit- zasiłek na dziecko

 

Zasiłek na dziecko otrzymasz jeśli:


- jesteś rodzicem lub opiekunem dziecka/dzieci  uczących się w wieku do 16

- lub 18 lat o ile dziecko nadal uczy się w trybie dziennym

- lub jest zarejestrowane w urzędzie do spraw szkoleń i zatrudnienia (FAS) i bierze udział w szkoleniach

- lub jest niepełnosprawne.

 

Od stycznia 2010 dzieci w wieku 18 lat nie będą otrzymywały zasiłku.

 

Wprowadzono natomiast świadczenie wyrównawcze w wysokości 15  € tygodniowo, wypłacane w 3 poniedziałek każdego miesiąca.

 

Przysługuje ono rodzinom z dziećmi które:


- ukończyły 18 lat i otrzymują dodatek z tytułu niepełnosprawności

- otrzymują podwyższony zasiłek socjalny na dziecko, które ukończyło 18 lat

- mają niskie dochody i otrzymują dodatek rodzinny obejmujący dziecko w wieku 18 lat.

 

 

2012, Miesięczna stawka zasiłku na dziecko dla dzieci w wieku poniżej 18 lat:


Zasiłek na dziecko Stawka miesięczna
Jedno dziecko €140
Dwoje dzieci €280
Troje dzieci €428
Czworo dzieci €588
Pięcioro dzieci €748
Sześcioro dzieci €908
Siedmioro dzieci €1,068.00
Ośmioro dzieci €1,228.00


Jak uzyskać zasiłek na dziecko:

 

O zasiłek możesz ubiegać się w terminie 12 miesięcy od:

- dnia narodzin dziecka (jeżeli dziecko urodziło się w Irlandii)

- lub miesiąca w którym rodzina przybyła do Irlandii

- lub miesiąca w którym dziecko stało się członkiem rodziny (chodzi tu o dzieci przystosowane/adoptowane)

 

Musisz złożyć wypełniony wniosek o zasiłek na dziecko (Child Benefis Form), który otrzymasz w lokalnym biurze, dołączając do niego:


- odpis aktu urodzenia dziecka (nie musi być tłumaczony, jego kopia może być potwierdzony pieczątką w urzędzie opieki socjalnej)

- numer PPS dziecka; jeśli dziecko go nie ma – zostanie on nadany

- dla dziecka pow. 16 lat – zaświadczenie ze szkoły

- od pracodawcy – potwierdzenie daty rozpoczęcia pracy i klasę składek ubezpieczenia społecznego.


Wniosek należy wysłać do:

 

Child Benefit Section

Department of Social Protection

Social Welfare Services Office

St Oliver Plunkett Road

Letterkenny

Donegal

IRELAND 

 

Więcej informacji na ten temat na stronie www.welfare.ie

 

Regulacje UE dotyczące zasiłku na dziecko

 

Obywatele kraju członkowskiego UE pracujący w Irlandii nie muszą spełniać warunku stałego zameldowania w Irlandii aby uzyskać zasiłku na dziecko.

Kraj członkowski UE, w którym pracujesz zwykle płaci zasiłek na dziecko nawet jeśli twoja rodzina mieszka w innym kraju.

Jeżeli zasiłek jest wypłacany w kraju w którym mieszka dziecko i jest on niższy niż zasiłek na dziecko wypłacany w Irlandii, możesz ubiegać się w Irlandii o zasiłek na dziecko w wysokości stanowiącej różnicę między zasiłkiem w Irlandii a  zasiłkiem w Polsce.

 

Family Income Suplement- Zasiłek dla rodzin o niskich dochodach i wychowujących dzieci

 

Jest to dodatkowe wsparcie dla rodzin lub osób samotnie wychowujących dzieci, o niskich dochodach. FIS jest wypłacany w formie tygodniowego zasiłku; jest wolny od podatku.

 

Zasady:


- masz na utrzymaniu dziecko/dzieci poniżej 18 roku życia (lub uczące się do 22 lat)

- jesteś zatrudniony na pełny etat lub przynajmniej 19 godzin tygodniowo lub 38 w ciągu 2 tygodni (małżeństwa/partnerzy mogą łączyć godziny)


  Stawki:

   

  Wysokość zasiłku jest uzależniona od dochodów rodziny i ilości dzieci. Najniższa stawka to 20 euro.

   

  Stawki na 2012 rok:

   

  Ilość dzieci na utrzymaniu

  Dochód nie przekracza

  Jedno dziecko

  506 €

  Dwoje dzieci

  602 €

  Troje dzieci

  703 €

  Czworo dzieci

  824 €

  Pięcioro dzieci

  950 €

   

  Jak ubiegać się o przyznanie zasiłku:


  - wypełnij wniosek na formularzu FIS1 - druk oraz pomoc w jego wypełnianiu uzyskasz w miejscowym biurze opieki społecznej

  - P60 – dokument, który otrzymałeś od pracodawcy za ostatni rok podatkowy

  - przynajmniej 2 ostatnie payslipy – odcinki, które otrzymujesz od pracodawcy wraz z tygodniowym wynagrodzeniem

  - kopię certyfikatu kredytów podatkowych na bieżący rok podatkowy - Certificate of Tax Credit.

   

  Wypełniony wniosek wraz z załącznikami wyślij do:

   

  Family Income Supplement Section
  Social Welfare Services Office
  Government Buildings
  Ballinalee Road
  Longford

   

  Źródło: http://www.citizensinformation.ie

   

  euro-punkt.pl on Facebook