Kindergeld

Uzyskanie świadczeń rodzinnych Kindergeld w Niemczech
Polacy pracujący w Niemczech mogą ubiegać się z niemieckiej instytucji Familienkasse o świadczenia pieniężne na dzieci. O niemiecki zasiłek rodzinny można starać się do 4 lat wstecz. Od 2015 r. świadczenia na pierwsze i drugie dziecko wynoszą 188 EUR miesięcznie na dziecko. Dla trzeciego dziecka kwota ta zwiększa się do 194 EUR. Na każde kolejne dziecko można otrzymać aż 219 EUR. Od 2016 roku zasiłek wzrasta o kolejne 2 EUR.

Jeśli pracowałeś w Niemczech przez rok i posiadasz dwójkę dzieci - otrzymasz nawet 4.512 EUR!

Dla naszych klientów przygotowaliśmy ofertę złożenia wniosku o przyznanie Kindergeld oraz prowadzenia sprawy przed niemieckimi instytucjami przyznającymi świadczenia rodzinne. W imieniu klienta składamy we właściwej niemieckiej instytucji wniosek o wypłatę niemieckiego  zasiłku rodzinnego. Odpowiadamy na wszelkie zapytania urzędu, a w razie wydania decyzji odmownej przez urząd wnosimy odwołanie.

Kto ma prawo do Kindergeld?
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym niemiecki zasiłek rodzinny przysługuje obywatelom Unii Europejskiej którzy pracują na terenie Niemiec lub prowadzą działalność gospodarczą oraz podlegają w RFN tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Kindergeld przysługuje na dzieci mające miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Nie jest wymagany meldunek dziecka na terenie Niemiec. Zasiłek przyznawany jest, co do zasady, na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletniości. Na dzieci, które ukończyły 18-ty rok życia, Kindergeld może być wypłacany dalej aż do ukończenia 25-go roku życia, dopóki dziecko nadal się kształci.

Może się zdarzyć, iż prawo do Kindergeld ma więcej niż jedna osoba. Przykładowo może ono przysługiwać zarówno ojcu, jaki i matce, a nawet innej osobie wychowującej dziecko, np. dziadkowi. W takim przypadku urząd ustala, komu przysługuje zasiłek w pierwszej kolejności. Zgodnie z ustawodawstwem niemieckim zasiłek na dziecko jest wypłacany temu rodzicowi / opiekunowi, w którego gospodarstwie domowym pozostaje dziecko. Nie jest to jednak jedyne kryterium.

Uwzględnić należy jeszcze kwestię zbiegu prawa do zasiłku rodzinnego w więcej niż jednym kraju, co zwykle ma miejsce w przypadku rodzin migrantów zarobkowych, np. kiedy jeden z rodziców tymczasowo opuszcza kraj w celu podjęcia pracy zarobkowej w innym państwie. Zgodnie z zasadą zakazu kumulacji świadczeń socjalnych w Unii Europejskiej, pracownik migrujący będzie miał prawo do wyrównania świadczenia rodzinnego do wysokości przysługującego mu zasiłku w państwie, w którym wykonuje pracę lub działalność gospodarczą.

Nasza oferta
Koszt przygotowania wniosku o Kindergeld oraz prowadzenia sprawy aż do przyznania świadczeń to 99 EUR + 9% + VAT.

Jak się zgłosić?
Wypełnij formularz zgłoszeniowy obok po lewej stronie (formularz zwrot podatku i świadczeń rodzinnych), wybierając zasiłek rodzinny Niemcy jako kraj rozliczenia. Nasz konsultant zadzwoni i przekaże wszystkie informacje dotyczące procedury rozliczenia. Zachęcamy też do odwiedzenia jednego z naszych biur.

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Zobacz także:

Dodatki rodzinne - Austria

W Austrii o zasiłek może starać się jeden z rodziców. Istnieją dwa rodzaje zasiłku rodzinnego...

Zasiłki rodzinne - Wielka Brytania

Child benefit, Child Tax Credit to tylko niektóre z przywilejów pracujących w UK...

Zasiłki rodzinne - Austria

Prawo do zasiłku rodzinnego mają rodzice, których dzieci nie ukończyły 18 roku życia.

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!