dla pracodawców / for employers / Für Arbeitgeber

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

Emerytury - Niemcy

Informacje o niemieckich rentach dostępne są na stronie: www.deutsche-rentenversicherung-bund.de

 

Czy mogę starać się o przyznanie niemieckiej  emerytury?

 

Podstawowym warunkiem otrzymania niemieckiej emerytury jest wcześniejsze opłacanie składek na ubezpieczenie przez określony czas.

 

Ile wynosi minimalny okres ubezpieczenia?

 

W zależności od rodzaju renty lub emerytury wymagany okres ubezpieczenia wynosi 5, 15 lub 35 lat.

 

Do okresu ubezpieczenia zalicza się:

- składki obowiązkowe i dobrowolne

- okresy zastępcze jak np. okres politycznego prześladowania w NRD,

- miesiące ubezpieczenia uzyskane w drodze podziału nabytych w małżeństwie uprawnień emerytalnych

- zaliczane do ubezpieczenia społecznego i okresy uwzględniane – te okresy brane są pod --uwagę przy naliczaniu emerytury, ale nie zalicza się ich przy ustalaniu prawa do nabycia świadczenia

 

Do ubezpieczenia zaliczane są również okresy:

- choroby

- bezrobocia

- ciąży

- wychowywania dziecka

- nauki, studiów

 

Jaki jest wiek emerytalny w Niemczech?

 

Wiek emerytalny w Niemczech to 65 lat, ale od 2012 roku ma on być podniesiony do 67 lat.

 

Jaki rodzaj niemieckiej emerytury mi przysługuję?

 

Wyróżniamy wiele rodzajów świadczeń w zależności od okresu opłacanych składek, wieku oraz stanu zdrowia.

 

Emerytura podstawowa   -   Regelaltersrente

Emeryturę podstawową  można otrzymać po złożeniu odpowiedniego wniosku, jeżeli ukończyliśmy 65 lat i udowodnimy 5-letni okres ubezpieczenia.

 

Emerytura dla osób z długoletnim okresem ubezpieczenia – Altersrente für langjährig Versicherte

 

Ten rodzaj świadczenia możemy otrzymać po złożeniu wniosku w momencie kiedy mamy ukończone 63 lata, a okres ubezpieczenia wynosił 35 lat.Jeśli będziemy wypłacać tę emeryturę przed ukończeniem 65 roku życia, należy się liczyć z potrąceniami od emerytury, wynoszą one 0,3% miesięcznie.

Emerytura dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – Altersrente für schwerbehinderte


Świadczenie to otrzymujemy po złożeniu wniosku, jeżeli mamy ukończone 60 lat, a przed przyznaniem emerytury orzeczono u nas znaczny stopień niepełnosprawności (minimum 50% uszczerbku na zdrowiu), niezdolność do pracy zgodnie z prawem obowiązującym po 31 grudnia. Wymagany okres ubezpieczenia to 35 lat.

Jeśli będziemy wypłacać tę emeryturę przed ukończeniem 65 roku życia, należy się liczyć z potrąceniami od emerytury, wynoszą one 0,3% miesięcznie.

W stosunku do osób urodzonych po 31 grudnia 1951 r. wiek emerytalny bez potrąceń od emerytury będzie stopniowo podnoszony z 63 na 65 lat, o ile nie zostaną zastosowane w danym przypadku szczególne przepisy o ochronie praw nabytych. Jednocześnie wiek emerytalny w przypadku przejścia na wcześniejszą emeryturę wzrośnie z 60 na 62 rok życia.

 

Emerytura dla kobiet - Altersrente für Frauen

 

Emeryturę tę otrzymują  kobiety urodzone przed rokiem 1952, które ukończyły 60 lat, a po ukończeniu 40 roku życia opłacały dłużej niż 10 lat obowiązkowe składki i posiadają wymagany 15-letni okres ubezpieczenia.


Jeśli chcemy  pobierać tę emeryturę przed 65. rokiem życia, należy liczyć się z potrąceniami od emerytury w wysokości 0,3% miesięcznie.

 

Emerytura z tytułu bezrobocia lub po okresie zatrudnienia wolnego od aktywnego udziału w pracy zawodowej dla osób w wieku przedemerytalnym – Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit

 

Emerytura ta przysługuje osobom, które urodziły się przed rokiem 1952 i ukończyły 60 lat (2012- 63 lata – ten wiek emerytalny będzie stopniowo podnoszony dla osób, które urodziły się w latach 1946-1948) i były bezrobotne bezpośrednio przed przyznaniem emerytury.

 

Osoby ubiegające się o to świadczenie przez co najmniej 8 lat, w ciągu ostatnich 10 lat, opłacały obowiązkowe składki, oraz udowodniły 15-letni okres ubezpieczenia


Osoby pobierające tę emeryturę przed 65 rokiem życia muszą się liczyć z potrąceniami od emerytury w wysokości 0,3% miesięcznie.

 

 

Wprowadzenie emerytury dla osób ze szczególnie długim okresem ubezpieczenia -Altersrente für besonders langjährig Versicherte

 

Od stycznia 2012 roku wraz z podniesieniem wieku emerytalnego wejdzie w życie prawo do odbioru nowego świadczenia, mianowicie emerytury dla osób ze szczególni długim okresem ubezpieczenia.

Ta emerytura przysługuje osobom, które osiągnęły wiek 65 lat i udowodniły wymagany 45-letni okres ubezpieczenia.


Więcej informacji na temat ubezpieczenia emerytalno- rentowego, opłacania składek oraz rodzajów rent i emerytur mogą Państwo przeczytać, także w języku polskim klikając w poniższy link

http://www.deutsche-rentenversicherung-bund.de/nn_18860/SharedDocs/pl/Navigation/__home__node.html__nnn=true

euro-punkt.pl on Facebook