dla pracodawców / for employers / Für Arbeitgeber

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

Emerytury - Austria

EMEYTURA W AUSTRII – PENSION

http://www.deutsche-rentenversicherung-bund.de/nn_18798/SharedDocs/de/Inhalt/04__Formulare__Publikationen/02__info__broschueren/01__ausland/meine__zeit__in__oesterreich,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/meine_zeit_in_oesterreich

 

EMERYTURĘ OTRZYMUJEMY  NA WNIOSEK.

 

Kto jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne w Austrii?

 

Do opłacania składek zobowiązana jest prawie każda osoba zatrudniona w Austrii przez austriackiego pracodawcę.

Natomiast osoba, która pracuję na terenie Austrii, ale zatrudniona jest przez pracodawcę z innego kraju nie ma obowiązku opłacania składek.

 

O jaki rodzaj emerytury w Austrii mogę się starać?

 

W Austrii wyróżniamy wiele rodzajów emerytur: z tytułu niezdolności do pracy, wieku oraz renty rodzinnej dla wdów lub wdowców (w przypadku, gdy osoba, której przysługiwała emerytura zmarła).

 

Jaki jest wiek emerytalny w Austrii?

 

Wiek emerytalny dla mężczyzn to 65 lat, natomiast dla kobiet 60 lat. Z tymże dla kobiet urodzonych  po 1 grudnia 1963 roku wiek emerytalny stopniowo wzrasta do 65 roku życia. Kobiety, które urodziły się po 1 czerwca 1968 mogą ubiega się o emeryturę z tytułu wieku dopiero po ukończeniu  65 lat.

 

Jakie warunki należy spełnić, aby móc starać się o emeryturę?

 

Oprócz odpowiedniego wieku warunkiem do złożenia wniosku o emeryturę jest wymagany okres ubezpieczenia.

-180 miesięcy opłacania składek w okresie ostatnich 360 miesięcy kalendarzowych

-180 miesięcy zatrudnienia w usługach (ubezpieczenie dobrowolne, bez możliwości uzupełnienia okresów ubezpieczenia)

Każda część świadczenia emerytalnego jest wypłacana w kraju zamieszkania osoby pobierającej.

 

Co to jest tzw. „emerytura poślizgowa”?

 

Emerytura poślizgowa to szczególna forma wypłaty świadczeń emerytalnych. Z tym rodzajem świadczenia mamy do czynienia w przypadku, gdy pracownik zatrudniony na pełnym etacie przechodzi na zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, w związku z czym nabywa prawo do emerytury w  wysokości 50- 80% świadczenia, które przysługiwałoby mu w przypadku całkowitej rezygnacji z pracy.

euro-punkt.pl on Facebook