dla pracodawców / for employers / Für Arbeitgeber

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

Dodatki rodzinne - Holandia


Kinderopvangtoeslag – dodatek na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dziecka do żłobka lub przedszkola

 

Aby otrzymać ten dodatek należy spełnić następujące warunki:

1)   osoba starająca się o dodatek musi posiadać obywatelstwo holenderskie lub ważne pozwolenie na pobyt w Holandii,

2)   osoba starająca się o dodatek oraz jej partner fiskalny muszą obydwoje pracować; można również otrzymać ten dodatek, gdy osoba starająca się o niego nie pracuje, ale jest w trakcie studiów albo innej szkoły lub kursu, który mógłby powiększyć jej szansę na zdobycie pracy,

3)   osoba starająca się o dodatek lub jej partner fiskalny ponoszą koszty związane z uczęszczaniem dziecka do żłobka lub przedszkola,

4)   dziecko jest zameldowane pod tym samym adresem co osoba ubiegająca się o dodatek,

5)  dziecko osoby starającej się o dodatek uczęszcza do placówki opieki zarejestrowanej w urzędzie gminy, może to być placówka opieki dziennej (kinerdagverblijf), placówka opieki po zajęciach szkolnych (buitenschoolse opvang) lub inna forma opieki zarejestrowana w urzędzie gminy.

 

Dodatek ten można otrzymać maksymalnie za 230 godzin w miesiącu.

Aby sprawdzić, czy przysługuje Ci Kinderopvangtoeslag,  skorzystaj z programu znajdującego się na stronie www.toeslagen.nl  (http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/kinderopvanguren)

euro-punkt.pl on Facebook